Praha, 30. 6. 2020Většina středoškoláků dnes i přes komplikace způsobené pandemií koronaviru úspěšně završila školní rok. Ten se ve své druhé polovině nesl především ve znamení distanční výuky. Tu teď mají studenti i pedagogové možnost zhodnotit – vytanulo totiž na povrch několik skutečností, z nichž nyní mají možnost se poučit; ať už to bylo hodnocení a známkování nebo velké množství učiva, které se z důvodu přehlcenosti školních vzdělávacích programů nestihlo probrat.
Podle České středoškolské unie (ČSU) distanční výuka jasně ukázala, že místo obvyklého memorování je stále důležitější spíše podněcovat studenty k samostatnému přemýšlení nad danými tématy. Stagnace výuky cizích jazyků potvrdila důležitost verbálního projevu, který nemůže být nahrazen pouhým zadáváním pracovních listů. Středoškoláci také ocenili využívání audiovizuálních materiálů namísto pouhé frontální výuky. To vše se v průběhu distanční výuky osvědčilo jako dobrá praxe, kterou by školy měly přenést i do běžné výuky.
 
Počáteční zápolení s technikou zkomplikovalo práci studentům i pedagogům. „Domácí úkoly zadané v Microsoft Teams bychom si mohli nechat i do běžné výuky. Pro mě osobně je to přehlednější a jednodušší,” říká profesorka z pražského gymnázia Jana Nerudy; je to příklad toho, jak by tato krize mohla pomoci s digitalizací českého školství. Žáci se během svého studia online také učili vyhledávat informace, což je dovednost, na kterou se při výuce často zapomíná, přitom je ale užitečná nejen při vzdělávání, ale i v běžném životě.
 
Většina pedagogů podle středoškoláků vůbec nedokázala probrat vše, co tento rok měla, nebo dané učivo shrnula jen velice obecně. Petr Franc, student kutnohorského gymnázia a člen předsednictva ČSU, dodává: „Je třeba se zamyslet nad absurditou celé situace – důležité informace se ztrácí v rychlém tempu, kterým učitel vyučuje, aby vše stihl, i když ví, že to není možné.
 
Velký otazník teď visí i nad testováním a známkováním. Známky se v době distanční výuky rozdávaly většinou pouze za vypracování a odevzdání práce, mnohem důležitější byla slovní zpětná vazba. Středoškoláci by tak byli rádi, kdyby probíhající krize otevřela diskuzi na téma formativního hodnocení, které je dnes využívané jen výjimečně.
 
Mrzí nás, že místo debat o tom, co nám období online výuky dalo a co nám vzalo, nás v září nejspíše čeká jen hromada testů, jako opakování celého půl roku, kdy jsme se učili z domova,” shrnuje své obavy předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke a dodává: „učitelé se musí i pomocí formativního hodnocení více zabývat tím, aby v nás probouzeli vnitřní motivaci k výuce. Ze třídy utéct nemůžeme, pokud nás výuka nebaví, během online výuky ale stačilo pouze vypnout kameru a mikrofon.
Kontakt pro média:
Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz
 
Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.
Fotografie od uživatele Julia M Cameron ze služby Pexels