Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás jménem České středoškolské unie, z. s. ve věci obnovení prezenční výuky maturitních ročníků středních škol. Rádi bychom Vás požádali o přehodnocení opatření týkajících se vzdělávání v rámci PES s platností od středy 25. listopadu. Domníváme se, že by spíše než pomoci mohly vzdělávání studentů uškodit.

Ačkoliv by měla být obnovena prezenční výuka, kvůli podmínce homogenních skupin tomu tak u všech předmětů nebude. Například semináře jsou obvykle kombinované pro několik tříd, a ačkoliv se jedná pro mnoho studentů o předměty maturitní nebo připravující k přijímacím zkouškám na VŠ, jejich výuka často nebude moci probíhat prezenčně a z časových důvodů ani distančně. Není možné, aby dojíždějící studenti zvládli distanční i prezenční výuku. Zároveň jsme toho názoru, že nemůžeme chtít, aby studenti se vzdálenějším bydlištěm dojížděli na internát kvůli třem hodinám prezenční výuky denně.

Jako nejvhodnější řešení bychom proto navrhovali umožnit školám pokračovat v povinné distanční výuce s možností individuálních konzultací v případě, že nejsou schopny zajistit prezenční výuku v plném rozsahu. To vše do doby, než bude možné uskutečnit prezenční výuku i s heterogenními skupinami studentů.

Vítáme postupné obnovování běžné prezenční výuky, ale domníváme se, že je zároveň důležité myslet na praktičnost a školy neotvírat za každou cenu. Pokud námi navrhované řešení možné nebude, žádáme Vás, aby bylo jasně řečeno, v jakém rozsahu je škola povinna prezenční výuku organizovat.

Mnohokrát děkujeme.

V Praze dne 25. listopadu 2020
Česká středoškolská unie