Skip to main content

Praha 26. 1. 2019 – Rada Středočeského kraje doporučuje ve svém usnesení zastupitelstvu Středočeského kraje  rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací: Střední odborná škola, Český Brod – Liblice, a Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín, s účinností od 1. 9. 2019. Proti tomuto doporučení se společně staví vedení školy, studenti i jejich rodiče, a v neposlední řadě Česká středoškolská unie

Dle slov radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD) je důvodem pro sloučení škol fluktuace žáků a pedagogů, existence příslušné školy se stejným nebo s obdobným studijním oborem v blízkosti i studijní výsledky žáků. O celé kauze jsme se dozvěděli přímo od rodičů, kteří nás kontaktovali. Ti upozorňují na netransparentní postup při komunikaci mezi zřizovatelem a školou a na často protichůdné informace přicházející na právě od zřizovatele.

”Celá kauza se nám jeví jako politicky motivovaná. Skutečnost, že většina radních Středočeského kraje zastupuje stejný volební subjekt, který má s nekoncepčními a netransparentními změnami ve školství zkušenost například z Karlovarského kraje nás velmi znepokojuje” komentuje Martin Mikšík, předseda České středoškolské unie.

Na podporu školy proto vznikla ve středu 16. ledna 2019 na setkání zaměstnanců, žáků a rodičů školy petice pro její zachování, kterou do pátku 18 února podepsalo přes 2000 lidí.

Na osobní schůzce s vedením školy jsme přišli na to, že vedení školy se optimalizaci nebrání. Chápe, že ekonomicky nelze udržet nadbytečný počet škol. Změny se ale dle vedení  musí dělat koncepčně a po zralé úvaze. “Do SOŠ jsem nastoupila po konkurzu loni v srpnu s ujištěním, že nás nečeká rušení ani slučování a po šesti letech nehybnosti mám volné ruce ke změnám, které školu pozvednou a zvýší zájem uchazečů. V listopadu ovšem přišel pan radní Seidl a oznámil mi, že se škola sloučí s Kolínem.“ dodala ředitelka Darina Doškářová.

O tom, že je škola přínosem pro oblast svědčí podle studentů její 130 letá tradice a dlouhodobá spolupráce se stejně zaměřenou školou ve Francii. Škola se těší nejen zájmu u studentů ale má i dobré jméno v širší veřejnosti. “Škola o sobě dává vědět různými projekty, pravidelně o ní píše Českobrodský zpravodaj. Místní spolek občanů Liblic mohl vždycky bez problémů využít místnosti ve škole pro svoje akce, v hale třeba trénují malí fotbalisté a část budovy využívá školka.“ sdělil studentům uznávaný středoškolský a vysokoškolský pedagog Jaroslav Najbert žijící nedaleko Liblické střední školy.

Česká středoškolská unie považuje záměr kraje za nebezpečný precedent. Dle veřejně dostupných informací radní nadále vycházejí ze starých, navíc nepřesných informací o počtu žáků, naplněnosti školy či průměrném věku pedagogického sboru a nezajímají se o zásadní změny uskutečněné novým vedením školy a o názor samotných studentů.

V případě sloučení převládají obavy, že vzhledem ke stávající infrastruktuře PID žáci zvolí variantu odchodu z regionu do Prahy. Podle šetření by do Kolína přešlo jen malé procento žáků a téměř žádný učitel. V současnosti neexistuje záruka deklarující otevření oboru a třídy pro tyto žáky na nástupnické škole a zajištění odpovídající úrovně výuky, zejména odborných předmětů.

“Změnu považuji za nekoncepční a netransparentní, provedenou velmi rychle, bez diskuse s novým vedením školy, jasných kritérií a za velmi zvláštních okolností,“ doplňuje Samuel Šulc, 1 místopředseda České středoškolské unie.