Skip to main content

Ve čtvrtek 14.6. 2018 se v mramorovém sále ČSOB v Praze uskutečnilo vyhlášení prvního ročníku Global Teacher Prize Česká republika, kterého jsme se jako partneři měli tu čest účastnit. 

Jedná se o celosvětovou soutěž, která oceňuje učitele na základních a středních školách. Její české kolo pořádá organizace EDUin. Při výběru učitele se hledí například na angažovanost učitele, zaujetí pro povolání či originalitu výuky.

Nominovat učitele mohl kdokoli z jeho okolí. Ať už jeho ředitel, student, či kolega. Soutěže se účastnilo přes 60 soutěžících, z nichž přibližně 30 postoupilo do semifinále a 10 do finále. Porota si dala tu práci a osobně přijela navštívit všech 10 finalistů přímo do vyučovacích hodin. Na základě této zkušenosti porota vybrala tři vítěze, kteří postupují do mezinárodního kola.

Vyhlášení probíhalo v již zmíněném mramorovém sále ČSOB, který vytvořil skutečně slavnostní atmosféru. Po usazení na židle jsme se zaposlouchali do houslového koncertu. S drobným zpožděním poté započalo samotné vyhlášení. Večerem nás provázela moderátorka Ester Janečková, která s vděčností v hlase děkovala všem učitelům a učitelkám v sále za jejich obětavou a důležitou práci. Poté představila organizátory akce a všechny členy poroty. Členové poroty nás informovali o průběhu celé akce, nevynechali ani zábavné historky, které cestou po školách zažili.

Po přečtení všech jmen semifinalistů byla přečtena i jména finalistů. Konečně jsme mohli finalistům pohlédnout do tváří. Za úsměvy se skrývala vždy alespoň špetka nervozity a očekávání. Po představení každého z finalistů následovalo video z jejich výuky.Takže si každý účastník mohl udělat hrubý obrázek toho, jak daný učitel či učitelka vyučuje. Když byli všichni představeni, čekání na výsledek bylo ještě oddáleno houslovým koncertem. A pak vyhlášení. Třetí místo, druhé místo a nakonec i první. Na prvním místě se umístila Kateřina Vrtišková ze ZŠ Jílové u Prahy. Porotu oslovila její zacílená a relativně náročná výuka, organizována tak, aby se děti učily samy objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem. Z hodiny, kterou měli porotci možnost zhlédnout, bylo evidentní, že žáci se učí s radostí, mají nadstandardní návyky a dovednosti, dokáží pracovat samostatně i ve skupině, domlouvat se mezi sebou a respektovat se. Na druhém místě se umístila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny sever, na třetím pak Kateřina Sládková ze ZŠ Za Nadražím z Českého Krumlova.

Po vyhlášení následoval raut, při kterém bylo navázáno nespočet konverzací mezi učiteli a učitelkami, kteří si vzájemně gratulovali  a sdíleli zkušenosti.

Byl to opravdu milý a inspirativní večer. Je skvělé, že se Eduin ujal role organizátora soutěže. Role učitele ve vzdělávání je velice důležitá. Global Teacher Prize na důležitost učitelů poukazuje a snad i motivuje zúčastněné učit ještě lépe. Bylo nám ctí stát se partnery soutěže, a budeme se těšit na příští ročník. Pokud máte ve svém okolí nějakého učitele či učitelku, kterých si opravdu vážíte, neváhejte je do GTP CR 2019 nominovat!

––> www.gtpcr.cz