Skip to main content

V neděli 22. 4. a pondělí 23. 4. 2018 se (historicky poprvé) v Brně uskutečnil XI.REPUBLIKOVÝ SNĚM České středoškolské unie (ČSU). Víkend byl nabitý programem od začátku až do konce, zvlášť proto, že nás čekalo několik důležitých rozhodnutí včetně volby úplně nového předsednictva a budoucího směřování ČSU.
Do Brna se tak sjeli aktivní středoškoláci z řad delegátů, členů, ale i studentů, již se s ČSU seznámili poprvé až na sněmu. Propásl/a jsi sněm či bys příště chtěl/a být součástí i ty? Přečti si krátký report z jedné z našich stěžejních akcí. 🤙🏻

NEDĚLE

V neděli ráno na nádraží již postává veselý, upovídaný hlouček středoškoláků, který je plný studentů, již míří na sněm! Cesta do Brna se potom slévá v jednu velkou šmouhu plnou konverzace o osobních prožitcích, radostí i starostí ohledně toho, co naše studentské samosprávy prosadily, i co se nepovedlo, veselých kamarádských znovu-shledání, nervózních pohledů kandidátů, i poslední možnosti získat si voliče rozdáváním koblih ve vlaku (ehm, ehm, Viktore).

Odpoledne se potom všichni sejdeme v brněnském co-workingovém centru KoPlac, díky jehož rodinné atmosféře a možná taky kvůli občerstvení postupně roztávají i poslední ledy, a sněm může oficiálně začít. Aby celý sněm proběhl v co nejuvolněnější náladě, začínáme ice-breakingy. Za chvíli už všichni víme, jakou má kdo barvu kartáčku, koho na světě by si vybral jako společníka k večeři, či odhalíme, jaký předmět nás ve škole nejvíce a nejméně baví. Poté se přesouváme na společnou diskuzi o tom, co naše školy nedělají správně a jak by nám v dosažení našich cílů mohla ČSU pomoct ještě více. Vyzdvihne se tak spousta důležitých bodů například o tom, jak složité je získat individuální plán, jak málo jsou podporovány mimoškolní aktivity, kolik existuje dovednostních nerovností ve třídách, i plánovaná povinná maturita z matematiky.Celý den směřuje k nejdůležitější části programu, kterou jsou volby nového předsednictva. Ještě předtím ale musí složit mandát staré předsednictvo a s tím souvisí i zhodnocení uplynulého roku, ve kterém se od Lenky Štěpánové, (nyní už bývalé) předsedkyně ČSU, dozvídáme, co se nám všem dohromady povedlo a na co bychom se naopak do budoucna měli zaměřit.

Po krátké pauze nastává tak dlouho očekávaný moment, kterým jsou volby do předsednictva! Jako již tradičně se přihlásilo poměrně dost kandidátů, již nám předkládali své návrhy na to, jak by ČSU pomohli a co by jí právě oni mohli přinést. Nakonec byl novým předsedou zvolen Martin Mikšík, jenž zaujal zkušeností, ale i faktem, že je ze střední odborné školy. První místopředsedkyní se stala Barbora Čermáková, která přišla s nápadem MeetUpů v rámci náběru nových členů a udržování kontaktů se členskou základnou. Post druhého místopředsedy obhájil Michal Pitr a do předsednictva byli znovuzvoleni také Viktor René Schilke a Kateřina Adámková. Jako snad už klasicky kvůli zájmu o věc končíme se zpožděním. Po celém dni jsme všichni hladoví a unavení, proto se přesouváme do veganské kavárny “U tří ocásků”, která pro nás má jako jedna z mála dost místa.

Den končí rozloučením s Lenkou Štěpánovou, která byla dlouhou dobu tváří ČSU, motivačním faktorem a vždy sympatickou oporou pro nové i staré členy. Zaznívají tak dojemné proslovy, poděkování a nakonec i čokoládový dort (upečen naší novou místopředsedkyní Bárou) na počest Lenky a její práce.

PONDĚLÍ

Druhý den sněmu začíná již v 9 ráno, kdy se všichni sejdeme v ArtBaru v centru Brna, kde tak může započít den plný workshopů, diskuzí a debat. Tématem letošního sněmu bylo Praxe vs. teorie: k čemu mi ta škola budePříhodně začínáme workshopem o praxích, kdy gymnazisté diskutují se žáky ze středních odborných škol i učilišť o tom, jak fungují praxe v dnešní době, kde by mělo dojít ke zlepšení a jaká míra finanční odměny je za vykonanou práci příhodná. Na tento workshop volně navazovala debata o výše zmíněných tématech s Ondřejem Maršákem (ČSU) a Petr Jansa (NÚPV), moderovaná Kateřinou Adámkovou (ČSU). Odpoledne jsme potom diskutovali o teoretických znalostech na gymnáziu a jejich využití. Ve druhé debatě nám potom svůj názor na dané téma sdělili i Bára Buhnová (Czechitas) a Jan Veselý (Aliance pro mladé). V průběhu dne se také uskutečnil blok neformálního vzdělávání pro neziskové organizace pořádající eventy, zahraniční studentské pobyty či aktivity pro středoškoláky (mezi prezentovanými projekty se objevily například GOMUN, AFS, Aliance IBM, KOplac a Czechitas).

Celý sněm jsme si užili, získali nové podněty pro naše budoucí fungování a navázali nové kontakty. A co ty? Přidáš se k nám? –> stredoskolskaunie.cz/reg/ <–