Skip to main content

Maturanti, kteří nesouhlasí s hodnocením své maturitní zkoušky, mají možnost se proti němu odvolat. Přinášíme přehledný návod, jak to udělat, včetně všech důležitých termínů a formulářů.

POSTUP PRO ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKŮM DIDAKTICKÝCH TESTŮ

Žádost o přezkoumání výsledků didaktických testů se podává na Ministerstvu školství, a je nutné ji odeslat do 4. června.

  1. Stáhni si formulář zde a vyplň ho podle pokynů. Pokud máš pochybnosti o konkrétních úlohách, popiš je v části “odůvodnění” na konci formuláře.
  2. Vyplněný a podepsaný formulář odešli na adresu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

POSTUP PRO ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKŮM PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Žádost se podává na odbor školství tvého krajského úřadu. U písemných prací je nejzazší termín 4. června, u ústních zkoušek společné části profilové zkoušky je to pak 2. července.

  1. Stáhni si formulář zde
  2. Vyplněný a podepsaný jej odešli na adresu odboru školství na tvém krajském úřadě

V obou případech dojde k přezkoumání tvého výsledku a vyrozumění dostaneš do 30 dnů. Nezapomeň, že při přezkoumání se může počet bodů i snížit, proto si jej před podáním dobře rozmysli.