Skip to main content

Dne 2. 11. se v Ostravském Centru Pant konala v pořadí již třetí letošní akce Zažij střední jinak, tentokrát na téma mediální gramotnosti, s konkrétním názvem: TOP 5 způsobů, jak napálit středoškoláka. Hoaxy, dezinformace nebo post-faktická doba jsou pojmy, se kterými se v současné době setkáváme čím dál častěji. Oproti minulým generacím čerpáme informace především z internetu, kam ovšem může přispívat kdokoliv a zdaleka ne všechny zprávy bychom měli považovat za důvěryhodné. Jak nás ale na tuto situaci připravuje škola? Touto otázkou jsme na setkání zabývali.  V úvodu se kromě České středoškolské unie představili hosté, kterými byli: Monika Horsáková, Vojtěch Bruk a Jan Tvrdoň.

Jan Tvrdoň je jedním z hlavních vedoucích projektu Demagog.cz, který je nezávislou factcheckingovou platformou. Ta má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Jejich činnost spočívá tedy primárně v poukazování na nepravdivé a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. Vojtěch Bruk je jedním ze zakladatelů projektu Zvol si info, na kterém se podílí studenti Masarykovy univerzity. Pod tímto projektem vytvořili jednoduchý návod s názvem Surfařův průvodce po internetu, který čtenáře učí, jak se ve světě médií orientovat a nenechat se oklamat lživými informacemi. S touto mediální příručkou vyjíždějí na přednášky po středních školách v Čechách i na Slovensku. Monika Horsáková je dokumentaristka a publicistka, vedoucí oddělení Audiovizuální tvorby Slezské univerzity, dramaturgyně diskusních scén na Colours of Ostrava. Dále je také členkou rady spolku PANT a kontaktní osobou pro správu rubriky Dějiny v médiích.

Hosté společně hovořili o riziku mediální negramotnosti a o nebezpečí dezinformací. Do diskuze přispěli svými zkušenostmi a svými názory na dané téma z pohledu lidí, kteří se v této sféře pohybují a jsou odborníky na danou oblast. Studenti středních škol měli možnost se ke konci debaty vyjádřit k danému tématu a klást hostům otázky.

Druhou část programu představoval workshop, v rámci kterého byly utvořeny dvě skupiny studentů za účasti jednoho z hostů a jednoho z členů týmu ČSU. Prvním bodem workshopu bylo společně v každé skupině vymyslet, jaké kroky mohou školy podniknout v posilování úrovně mediální gramotnosti u žáků a co by v tomto ohledu zlepšili na svých školách, popřípadě jakým způsobem by k těmto změnám mělo dojít. Konkrétní nápady a myšlenky zaznamenávaly obě skupiny na flipchart. Patřilo mezi ně například: dobrovolné semináře, implementace mediální gramotnosti nejen do ZSV, ale i např. do informatiky a jiných předmětů, zařazení mediální gramotnosti do všech předmětů, propojení MG se životem, peer program, vzdělávání budoucích učitelů na pedagogických fakultách v této oblasti, aby následně mohli lépe předávat informace žákům, výuka Mediální gramotnosti na U3V, podpora MG samosprávami, lepší komunikace o tématu s vedením školy a jiné.

V druhé části workshopu si obě skupiny vyzkoušely sepsat vlastní dezinformační zprávu, vymyslet atraktivní a uvěřitelný titulek a k němu tzv. „perex“, tedy stručný popisek. Zpráva měla být ideálně šokující, vyvolávající zvědavost, ale zároveň uvěřitelná. Obě skupiny za asistence hostů a organizátorů úkol splnily a v závěrečné části celé akce tuto zprávu odprezentovali před druhým týmem. Proběhlo hlasování o vydařenější zprávě, jehož výsledky byly velmi těsné. Obě zprávy se tak pokusí Česká středoškolská unie zveřejnit v některém z medií a následně varovat před snadným šířením nepravdivých, mnohdy vyloženě lživých zpráv.