Skip to main content

Vzdělávací iniciativa Projekt Kepler vznikla před necelými dvěma lety na Gymnáziu Jana Keplera. Na škole organizuje pravidelné přednášky a diskuze, provozuje debatní klub nebo Nástěnku inspirace a v neposlední řadě se podílí například na tvorbě školního časopisu. Mezi její čerstvé aktivity patří také semináře „Jak si vylepšit vlastní školu?”, které pořádá pro studenty středních škol. Jeden takový seminář se v polovině prosince konal na Gymnáziu Nad Kavalírkou.

Podle výpovědí studentů by Gymnázium Nad Kavalírkou mohlo být skoro učebnicovým příkladem školy, kde není pro studentskou iniciativu prostor. Budova neobsahuje žádné místo, kde by bylo možné trávit čas mimo výuku. Tedy až na dřevěné lavice na chodbách. Bufet, poslední místo, kde se mohli studenti scházet, zavřeli kvůli nedávné „pamlskové vyhlášce”. Není proto divu, že studenti školu hned po skončení výuky s radostí opouštějí. Iniciativám ze strany studentstva nepřispívá ani přístup vedení školy. Dobré nápady jsou často zametány pod koberec, většinou pod záminkou byrokratických obtíží. Příkladem by mohla být například nedávno potlačená iniciativa za pořízení gaučů do tříd.

„Přesně na tento typ škol se v Projektu Kepler soustředíme. Studentské aktivity v sobě nesou velký vzdělávací potenciál. Ve výsledku pak například mohou přetvořit školu v příjemnou instituci, do které studenti chodí rádi a na jejíž kvalitě jim záleží. V seminářích se proto snažíme předat zkušenosti, které jsme mohli díky otevřenému přístupu vedení naší školy nabrat,” vysvětlil Mirek Lžičař, jeden z hlavních iniciátorů Projektu Kepler.

Tomu také odpovídala celková koncepce semináře. V první části se přednášející zaměřili na vysvětlení principů fungování studentského spolku a různých činností, kterým se může věnovat. Vedle aktivit, na které se soustředí Projekt Kepler, pak byla řeč také o aktivitách jako filmový klub, školní model Evropského parlamentu nebo přednáškové fórum Symposion, které již mají na Gymnáziu Jana Keplera delší tradici.

„Přednáška mě příjemně překvapila. Zcela upřímně jsem nečekal, že po celou dobu budu dávat absolutní pozor a že mě bude zajímat každý probíraný bod,“ komentoval úvod semináře Dan Karol, jeden z účastníků.

Následovala diskuze, v níž se studenti zabývali tím, jak by šlo obdobné aktivity realizovat v konkrétních podmínkách Gymnázia Nad Kavalírkou.

„Studentskou činnost na škole chceme započít založením studentské samosprávy. Poté bychom rádi bojovali za to, abychom ve škole získali prostor, kde bychom mohli trávit čas mimo výuku. V horizontu následujících měsíců pak lze uvažovat o organizování dalších typů aktivit,“ popsal plány studentů gymnázia Dan Karol.

„Jsme rádi, že se nám povedlo naplnit smysl semináře a doufáme, že na dosavadní činnost navážeme i po Novém roce. Naším dlouhodobým cílem je přes aktivizování studentů přispět k postupné přeměně prostředí českých středních škol,” dodal na závěr Mirek Lžičař.

Projekt Kepler organizuje semináře pro libovolné školy, které jej osloví. Datum a konkrétní podmínky uspořádání semináře můžete domlouvat na emailové adrese: projektkepler@gmail.com

Aktuality Projektu Kepler pak můžete sledovat na stránce: www.facebook.com/projektkepler/