Skip to main content

V pátek 16. září jsme se sešli v prostorách clubu Dock v Ostravě. Potkali se zde jak studenti odborně zaměřených škol, tak gymnázií, aby společně diskutovali o současném stavu na svých školách a potřebných změnách ve školství.

Program byl zahájen krátkým představením České středoškolské unie, našich projektů, právě probíhající činnosti či nadcházejících událostí a plánů. Následovala diskuze týkající se především aktuální situace v odborném školství. Studenti zmínili následující problémy: průběh praktické části vyučování, odměny studentů, příliš náročná doprava či nezaměřenost výuky cizích jazyků na daný obor. Naším hostem byl tentokrát Zdeněk Slejška, ředitel think tanku EDUin.

Zhruba dvouhodinovou diskuzi vystřídal workshop, při kterém studenti konzultovali svůj pohled právě na zmiňované středoškolské praxe. Utvořena byla ovšem také druhá skupina. Jelikož gymnazisté nemohli přispět vlastními zkušenostmi, zaměřili se na návrh případných praktičtěji zaměřených projektů či stáží pro své školy. Na závěr se skupiny spojily a účastníci vzájemně prezentovali své ideje. Mezi ty nejzajímavější patřily například: možnost vyzkoušet si podnikání “nanečisto”, aktivní podpora účasti studentů na mimoškolních vzdělávacích akcích nebo spolupráce středních a vysokých škol.

Výstupy z události jsme využili při sestavování našich cílů, které budeme následně prosazovat. Seznámit se s konečnou verzí v podobě kampaně s názvem Revoluce na střední můžeš již na nadcházejícím VIII. republikovém sněmu, který se bude konat v pondělí 14. listopadu v prostorách Ministerstva školství v Praze. Budeme se na těšit!