Skip to main content

Za deštivého pátku 20. listopadu se desítky aktivních středoškoláků z celé republiky schovaly do přívětivých moderních prostor Německé školy v Praze. Sešli se totiž na VI. republikovém sněmu České středoškolské unie a celým dnem je provázela otázka, jak by mělo vypadat školství ve 21. století a zda-li tomu naše školy odpovídají.

Po dopoledním seznámení se jak mezi sebou, tak s fungováním a partnery Unie samotné, se středoškoláci ponořili do panelové diskuse s Jaroslavem Fidrmucem, náměstkem MŠMT, Tomášem Feřtkem ze společnosti EDUin a učitelem společenských věd Janem Koliášem.

Panelová diskuse se točila zejména kolem tří otázek, které české středoškoláky ohledně š12289616_1088762711137004_2646596788881420351_nkolství pro 21. století zajímaly nejvíce – všudypřítomné biflování, způsob známkování a frontální výuka. Velký prostor byl věnován právě otázkám a poznámkám z řad publika.

Po debatě měli středoškoláci na workshopech možnost podrobně mezi sebou diskutovat o svých postřezích na daná témata a následně je i převést v konkrétní doporučení na změnu, která bude Česká středoškolská unie prosazovat na poli ministerstva. Ve skupinách se pobavili o svých myšlenkách i s experty na dané problematiky a mohli prezentovat své náhledy na to, jak by se měly české školy změnit s ohledem na nové trendy současného století, které přináší mnoho inovací v různých oborech, ale ve vzdělávání stále chybí.

Na závěr sněmu byli delegáti ze žákovských samospráv obeznámeni se  záležitostmi týkajícími se fungování spolku. Po zprávě dozorčí rady o činnosti Unie byla schválena změna stanov, týkající se především úpravy počtu členů předsednictva, který je teď na vůli delegátů. Po rezignacích některých členů předsednictva následovala volba do uvolně
ných pozic, kdy se z pozice 2. místopředsedkyně přesunula do dozorčí rady Simona Zajíčková, novou místopředsedkyní se pak stala Lenka Štěpánová a (staro)nové pětičlenné předsednictvo doplnil Nhu Anh Nguyen.

Působivé prostory a vynikající servis Deutsche Schule Prag napomohly vzniknout vydařenému setkání českých středoškoláků, kde studenti formulovali svá stanoviska k modernizaci českého školství, na kterou již dávno nadešel čas. Mnoho podnětných názorů a připomínek využije ČSU ke své další činnosti pro změnu našeho vzdělávání k lepšímu.

12289656_1087679897911952_6920250903301722506_n

Sobotní neformální program pak dal prostor rozpravě o budoucnosti České středoškolské unie a diskuzi o angažovanosti mladých lidí v politice. Diskutovali členové České středoškolské unie se zástupci mladé generace v politice, jmenovitě pak s Václavem Křížem, zastupitelem města Krásno, Dominikem Feri, radním města Teplice, a Janem Papajanovským, zastupitelem města Česká Kamenice a bývalým předsedou ČSU.

Fotky z akce najdete na našem Facebooku.