Rok 2015 pro nás dopadl mimořádně úspěšně. Vstoupili jsme do České rady dětí a mládeže, čímž jsme se etablovali jako důležití aktéři ve vzdělávání. Podařilo se nám posílit komunikaci s naší členskou základnou – středoškoláky. V souvislosti s tím se můžeme pochlubit například dvěma úspěšně zorganizovanými republikovými sněmy nebo kulatými stoly na téma žákovských samospráv, konanými v Poslanecké sněmovně.

Dále jsme navázali úspěšnou komunikaci s ministryní školství Kateřinou Valachovou a dostali se, v kontextu vzdělávací politiky, do středu mediální pozornosti. Naše vyjádření v průběhu roku sdílela média jako Hospodářské noviny, Učitelské listy, Deník, Novinky.cz nebo Aktualne.cz.

Podrobnější popis naší činnosti naleznete v přiložené Výroční zprávě za rok 2015.