Popis:

Délka workshopu je 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online. Workshop je určen pro žáky 8. a 9. třídy základních škol a střední školy. Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Workshop se přizpůsobuje aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přednášku.

Kontakt:

Organizace Nesehnutí

e-mail: eva@nesehnuti.cz