Popis:

Přednáška zahrnuje obecné informace o LGBT+ komunitě, osvětlí žákům a studenům pojmy, které jsou spojené s LGBT životem, jako např. coming out, a zaměřuje se detailně na jednotlivé skupiny komunity s tím, že během přenášky je možné dle zájmu studenů/žáků a jejich dotazů jednotlivá témata probírat detailněji. Hlavním cílem přednášek je šíření informací o sexuálních menšinách a odbourávání předsudků, které vůči sexuálním menšinám většinová společnost má. Dalším z cílů je omezení projevů šikany, které se lidem s odlišnou sexuální orientací často na školách dostává. V neposlední řadě si klade naše přednáška/beseda za cíl osvětovou činnost.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přednášku.

Kontakt:

Marek Christ

e-mail: marek.christ@stud.cz

tel.: 603367762