Skip to main content

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

obracíme se na Vás jménem České středoškolské unie, hnutí Otevřeno, zastupujícího budoucí učitele, a Fóra rodičů ve věci vládní novely školského zákona, která mimo jiné ruší zavedení povinné maturity z matematiky a zachovává současný model maturit, při kterém mají středoškoláci možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Jakožto organizace zasazující se dlouhodobě o kvalitnější výuku a vzdělávání vyjadřujeme této novele podporu v jejím původním znění.

Nesouhlasíme se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky z několika důvodů. Jak každoročně indikují výsledky státních maturitních zkoušek, výuka matematiky se diametrálně liší na různých typech středních škol a obecně není dostatečně kvalitní na to, aby dokázala studenty na tuto zkoušku připravit. Výuka matematiky je dnes také zaměřena především na memorování znalostí, nikoli na rozvoj analytického a logického myšlení studentů, což již dlouhodobě nekoresponduje s cíli výuky matematiky uvedenými v rámcových vzdělávacích programech. Povinná matematika mimo jiné znamená pro každého žáka rozšíření státní části maturity o jeden předmět navíc, což komplikuje již tak složitý proces maturit, které i dnes zabírají až příliš prostoru ve studiu a v práci školy.

Nejobvyklejší argumenty pro povinnou maturitu z matematiky jsou “Maturita z matematiky je minimum, to musí zvládnout každý” či “Konečně se ji studenti budou muset učit”. Tyto argumenty jsou ovšem naprosto nepodložené. Výběr mezi matematikou a angličtinou neznamená, že by středoškoláci nic nemuseli dělat. Naopak, dovoluje jim rozvíjet se ve směru, který si sami vyberou a ve kterém jsou dobří. K povinné maturitě z matematiky se také vyjádřil Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. – vedoucí akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR: “Krátký, velmi nervózní a z principu úzce zaměřený maturitní test z matematiky rozhodující o úspěchu či neúspěchu žáka po 1460 dnech studia na střední škole je nekompatibilní s přípravou na život mladého člověka v globalizovaném světě 21. století.”

My, níže podepsané organizace, vznášíme apel na to, abyste podpořil/a vládní novelu školského zákona, a to bez pozměňovacího návrhu, který pojednává pouze o odkladu na rok 2023. Chceme, aby si středoškoláci mohli vybrat, z čeho budou maturovat. Děkujeme.

– Česká středoškolská unie, hnutí Otevřeno a Fórum rodičů

 

Otevřený dopis podpořila také Studentská komora Rady vysokých škol a Národní parlament dětí a mládeže.