Skip to main content

O víkendu od 19. do 21. února proběhl v prostorách Gymnázia Jana Keplera v Praze Víkend studentských samospráv České středoškolské unie. Sešlo se zde 40 studentů z více než 20 středních škol, aby diskutovali o svých problémech a úspěších spojených s jejich studentskými radami, parlamenty a senáty.

Víkend studentských samospráv zahájily v pátek odpoledne seznamovací aktivity, na které plynule navázala debata o občanské angažovanosti se čtyřmi osobnostmi z různých sfér participace ve veřejném dění. Pozvání přijali Barbora Antonová, předsedkyně hnutí Žít Brno, Janek Rubeš známý z pořadu Praha vs. prachy, Tomáš Bederka, akademický senátor PedF UK a zakladatel Studentského spolku Agora, a Václav Vidím, jedna z hlavních tváří Studentského Majálesu a také moderátor Skutečného uctění památky 17. listopadu.  Hosté účastníkům prozradili, jak se dostali k tomu, co dnes dělají, svěřili se s trny, které je bodaly na cestě vzhůru, a poradili, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak se s nimi vypořádat. Rezolucí debaty bylo nalezení průsečíků mezi iniciativou studentských samospráv, spolků realizujících volnočasové aktivity pro mladé lidi i politických iniciativ akcentujících demokratické principy a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Sobotní program uvedli studenti prezentací svých studentských samospráv, představili projekty, které se jim podařilo zrealizovat a také ty, které teprve plánují. Poukázali na problémy, s nimiž se potýkají, nalézali k nim řešení a zároveň inspiraci a motivaci k další práci. Odpoledne se účastníci seznámili s problematikou komunikace a prezentačních dovedností skrze přednášku Lukáše Hrdličky, který nejenže vysvětlil strukturu správné komunikace, ale především svým poutavým vyprávěním ukázal, že opravdu není nutné mít z ní strach. Jan Indráček následně ve svém přednáškovém bloku studentům umožnil osvojit si metody projektového řízení, které jsou důležité pro efektivní fungování studentských samospráv.

Významná část dne byla věnována obsáhlé diskuzi o fungování studentských samospráv ve spojitosti s nedostatky českého školství. V plénu zazněly problémy jako například nedostatečná individualizace středního školství, nevyhovující karierní řád učitelů, příliš slabé kompetence žákovských samospráv, které značně omezují možnosti fungování rad, parlamentů i senátů, i zřejmý nedostatek moderní metodiky ve výuce. Debatovali jsme také o možnosti rozdělit současné základy společenských věd na jednotlivé předměty nebo o uznávání jazykového certifikátu ve státní části maturitní zkoušky.

Nabyté dovednosti středoškoláci zužitkovali v neděli při tvorbě vlastního projektu. Využili tak jak projektového řízení, tak inspirace z diskuze se studenty ze všech koutů České republiky. Gratulujeme k vítěznému projektovému plánu Veronice Janečkové ze Studentské rady Gymnázia Zlín – Lesní Čtvrť, Markétě Makarové ze Studentské rady Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, Anně Sojkové ze Studentského Parlamentu Gymnázia Budějovická a Jindřichu Richterovi z Žákovského parlamentu SPŠ a VOŠ Chomutov.

Víkend studentských samospráv je za námi, ale nemusíte zoufat. Plánujeme pro vás mnoho dalších akcí na celý rok 2016, a to jak v Praze, tak například v Olomouci a Českých Budějovicích. Těšíme se na vás!

Za Českou středoškolskou unii Michaela Slámová, Lenka Štěpánová a Lucie Arendacká