Skip to main content

Česká středoškolská unie podpořila žáky Střední odborné školy vinařské ve Valticích: aktivně jsme komunikovali s několika studenty, díky nimž můžeme přiblížit poměry na škole nejen ve vztahu k uplynulé besedě s prezidentem Zemanem. Upozorňujeme na špatné nastavení školy, strach studentů a jejich zneužívání. V celé kauze působíme jako zprostředkovatelé pohledů žáku valtické střední, kteří sami odmítli vystoupit kvůli obavám z perzekuce od vedení školy.

Studenti, se kterými jsme hovořili, se zastali učitelky češtiny a občanského základu pí. Manišové a popsali průběh přípravy na besídku s prezidentem Zemanem. Čtrnáct dní před konáním návštěvy přinesla učitelka do hodiny předem připravené okruhy, o nichž studenti diskutovali. Na základě této diskuse paní učitelka vybrala žáky, kterým témata přidělila. Otázky, které později žáci valtické střední pokládali prezidentovi, rozdala studentům předem připravené a vytištěné několik dní před samotnou diskusí se Zemanem. Podle výpovědí studentů, se kterými Česká středoškolská unie mluvila, Manišová zmiňovala, že podklady, jež připravovala žákům, musí předat na schválení do ředitelny.

Žáci dostali možnost připravit si vlastní dotaz, který by též musely projít schválením, nicméně žádný takový, podle informací studentů, nevznikl.

Ředitelka školy, paní Machovcová, figuruje v několika společnostech pracujících v oblasti vinařství a její manžel, Ing. Jaroslav Machovec, je zároveň ředitelem Vinařského fondu ČR, jehož dozorčí radě předsedá pan JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Kraj je současně zřizovatelem Střední vinařské školy ve Valticích. „Při zhlédnutí zorchestrované debaty s prezidentem Zemanem prvně diváka napadne, že žákům chybí samostatné myšlení, iniciativa kriticky vystoupit proti tomuto okatému divadlu. Problém však není v nedostatku kritického uvažování, ale ve strachu ho použít. Podle výpovědi studentů, s nimiž jsme mluvili, zřídila paní ředitelka Machovcová na škole despocii založenou na své velké autoritě. Žáci, a dokonce absolventi školy, mají strach z ředitelky, která je v kraji velmi vlivnou osobou, a má úzké spojení právě na zmiňovaného hejtmana Haška. Proto se bojí vystoupit,“ přibližuje Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

Ve valtické škole proběhla v roce 2012 petice za odvolání pí. Machovcové, která nasbírala několik set podpisů, a provázely ji demonstrace. Ředitelka nakonec problémy ustála a Česká školní inspekce většinu problému především formálního rázu vyšetřila. Učitelé, kteří tehdy proti vedení vystoupili, byli ovšem nuceni odejít a opozice tím byla důkladně potlačena. Nadále na škole však nepanuje dobrá atmosféra, výuka není kvalitní a žáci oboru vinařství tráví většinu času na vinohradu a téměř se nedostanou k odborné praxi ve sklepním hospodářství, uvedli pro Českou středoškolskou unii studenti školy.

„Chceme na tomto alarmujícím příkladě ukázat slabé postavení žáka ve škole. Pokud si vedení postaví hlavu a jde proti svým studentům, nemají téměř žádné prostředky, jak se účinně bránit. Obáváme se, že tato praxe nemusí být ojedinělá, a vyzýváme ministerstvo školství, aby studenty podpořilo například zlepšením pozice žákovských samospráv,“ komentuje stav Štěpán Kment. Nynější úprava žákovských samospráv ve školském zákoně jen vágně stanovuje, že žáci mohou „zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat“. To však zjevně pro hájení jejich zájmů na školách nestačí.

Studentský hlas a jeho slabé postavení v českém prostředí potvrzuje i analýza Parlamentního institutu, kterou má Česká středoškolská unie k dispozici. Dokument porovnává uzákonění studentských parlamentů a senátů napříč několika evropskými státy a sleduje jejich práva vůči vedení školy. Česká republika vychází ve srovnání s 6 dalšími nejhůře, oproti Rakousku nebo vybraným spolkovým zemím Německa neupravuje konkrétněji práva žákovských samospráv ani neposiluje jejich nezávislost. Česká středoškolská unie dlouhodobě usiluje o zvýšení participace žáků ve škole, a proto navrhuje rozšířit podporu samosprávným orgánům studentů.

 

Sestřih naleznete v pořadu 168 hodin České televize.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat.