Skip to main content

Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB a ERA vyhlásila druhý ročník programu Pomáhej, jehož cílem je ocenit odvahu a kreativitu dětí a mladých lidí, kteří sbírají peníze na dobrou věc.
Neformální skupiny, pro které je program určen, mohou získat pobídkový grant zdvojnásobující dary zaslané zvolenému příjemci až do celkové výše 7 000 korun a příspěvek 1 500 korun na realizaci samotné benefiční akce. Tři nejzajímavější projekty získají navíc cenu 30 000 korun.
Termín pro podání přihlášek je 10. října 2014.
Veškeré informace k vyhlášení a formulář naleznete na http://www.nadacevia.cz/pomahej-2014, případně vám je osobně poskytnou:

Štěpán Zelinger stepan.zelinger@nadacevia.cz, 233 113 370
Tereza Skálová, tereza.skalova@nadacevia.cz