Skip to main content

Filip Jelínek, jeden ze zakladatelů a 1. místopředseda ČSU, poskytl rozhovor studentskému deníku The Student Times při Hospodářských novinách.

“Máme ambici stát se reprezentací českých středoškoláků, tedy jakousi obdobou Studentské komory Rady vysokých škol. Naším hlavním cílem je proto hájit a prosazovat zájmy a názory českých středoškoláků.”

“Rádi bychom navázali na předchozí jednání s ministerstvem školství a rozvinuli s ním dlouhodobější spolupráci – a stejně tak s členy příslušných parlamentních výborů. V budoucnu se aktivně hodláme zapojit do projednávání koncepce maturitní zkoušky nebo revize rámcových vzdělávacích programů.”

“Budeme pokračovat v našich projektech a v neposlední řadě část pozornosti věnujeme podpoře neformálního vzdělávání, jehož význam bývá často podceňován, e-learningu či velmi zanedbané právní gramotnosti na středních školách.”

Celý rozhovor naleznete zde:

http://studenti.ihned.cz/c1-61487610-rozhovor-ceska-stredoskolska-unie-chce-reprezentovat-stredoskolaky-z-cele-republiky-a-bojovat-za-jejich-zajmy