Skip to main content
Tag

partnerství

Ohlednutí za Study Visitem s OBESSU

By Aktuality, Články, rozhovory

Během 4. – 7. července proběhlo v Praze mezinárodní setkání se zástupci České středoškolské unie (ČSU) a celoevropské organizace Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Celá akce měla za cíl pomoct ČSU s růstem organizace a propagací jako takovou. Účastníci těchto workshopů tedy řešili problém slabé členské základny unie, to jak začlenit do sekretariátu/předsednictva více dívek či jak nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci. Kromě toho se zde připravovala obecnější koncepce směřování České středoškolské unie.

„Jsem za toto setkání nesmírně rád. Stále máme v rámci OBESSU statut pozorovatelské organizace, ale i díky tomuto study visitu jsme se přiblížili o něco více k přijetí pod křídla OBESSU. Mám také za to, že jsme si během akce mohli s předsednictvem konečně spoustu věcí sesumarizovat a říct si, které věci budou pro ČSU stěžejní.“ Popisuje své pocity 2. místopředseda a koordinátor tohoto study visitu Robert Květoň.

Pro Českou středoškolskou unii byla tato akce specifická také tím, že pozvánku dostal také předseda partnerské organizace Centrum pro studium diplomacie a politiky Tomáš Ryza. “Rád bych tímto poděkoval vedení ČSU za možnost zúčastnit se víkendového setkání se zástupci OBESSU. Byl to pro mne zajímavý pohled na posun v organizaci středoškolských studentů za posledních 5 let. Jako hlavní přínos vnímám to, že studenti jsou schopni zorganizovat akci podobného typu bez výrazného přispění jejích školy. Do budoucna přeji jen akce stejně tak úspěšné, jako bylo toto setkání.”

Česká středoškolská unie hodlá mezinárodní partnerství i nadále rozšiřovat. V půlce srpna se zástupce z řad předsednictva zúčastní Valného shromáždění OBESSU, kde se bude mimo jiné hlasovat o dvouročním plánu aktivit této mezinárodní organizace. V prosinci čeká představitele ČSU konference v Litvě s názvem „Right to representation“.