Popis:

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň mladým lidem přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie. Na regionálnínsemináře nadváže česko-slovenské finále – Modelové zasedání institucí. V školním roce 2021/2022 bude projekt probíhat na podzim 2021. O uplynulých ročnících projektu se dočtete na www.rozhodujoevrope.cz

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Timea Červenová

e-mail: timea.cervenova@eutis.cz

tel.: 606053255