Popis:

Program se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností žáků a posílení takových schopnosti jako jsou sebeporozumění, sebepřijetí, empatie k sobě a druhým, schopnost vyjádřit své emoce a respektovat emoce druhých, schopnost přijímat a oceňovat kulturní rozmanitost, schopnost být otevřený k jiným postojům a názorům, schopnost nenásilné komunikace.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Organizace Nesehnutí

e-mail: annad@nesehnuti.cz