O co jde?

V současné době se prohlubují rozdíly ve výsledcích vzdělávání mezi jednotlivými regiony a zvětšuje se rozdíl mezi výkony českých žáků v závislosti na jejich socioekonomickém zázemí. Obsah výuky je odtržený od reálného života a učitelé i ředitelé jsou unavení, přetížení administrativou, nedostatečně zaplacení a chybí jim podpora. Děti nemají zájem o své vzdělávání, ve škole se nudí. Trpíme nedostatkem pedagogů, pedagogické fakulty vzdělávají pro jiné oblasti více, než pro výuku ve školách. Mají ale naši politici skutečně naše vzdělání na prvním místě? I z pozice komunálního politika se dá pro školství (i to střední) mnoho udělat. Napište svým politikům a dejte jim najevo, že chcete volit toho, komu na vzdělání skutečně záleží.

O co se mohou regionální politici zasadit?

Komunikujeme s rodiči

Rodiče jsou nejen voliči, ale také často hybná síla změny. Je dobré vědět, co chtějí a potřebují. Jak si představují kvalitu. Je dobré s nimi vést dialog. Je dobré je informovat a vzdělávat.

Příklad dobré praxe

 • Nabízíme občanům informace o tom, jaké jsou moderní metody ve vzdělávání, kultivujeme povědomí o vzdělávání, budujeme komunitu, např. formou tematických večerů věnovaných vzdělávání EDUpoint (EDUin) či workshopů (ČOSIV).
 • Hledáme dobré příklady na zapojování obce do života školy (EDUin + města z projektu Extra třída http://www.extratrida.cz/).
 • Používáme Rodiče vítáni, nástroj EDUin, pomocí kterého si škola sama hledá cestu, jak se více otevřít rodičům http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/.

Připravujeme včas strategie i cesty k jejich naplnění

Lidé se musí domluvit na plánu a zapsat si ho. A také připravit realizaci a sledovat, jestli se naplňuje.

Příklad dobré praxe

 • Vytváříme vize města/obce a následné plány/strategie rozvoje vzdělávání, do kterých vtahujeme všechny lokální aktéry ve vzdělávání (kroužky, ddm, školy, firmy, atd.) a aktivně podporujeme jejich spolupráci. Ve strategiích je i plán implementace a evaluace (Dvůr Králové).
 • Jako radnice tyto vize reflektujeme i v investičních strategiích a programovém prohlášení radnice (Kolín).
 • Využíváme MAP (Místní akční plány) a MAS (Místní akční skupiny) jako nástroj účinné podpory změny ve vzdělávání. Místní akční plán je šance ke zlepšení a změně, nikoliv pouhý nástroj k dalšímu čerpání prostředků (MAP Sedlčansko).
 • Máme školskou komisi, která je složená z lokálních osobností ve vzdělávání a funguje jako poradní orgán (Psáry).
 • Pokud máme v regionu znevýhodněnou školu, řešíme toto systémově, např. vytvoříme promyšlený systém přespádování, nabídneme ostatním školám podporu při vzdělávání žáků z této znevýhodněné školy (např. předškolní přípravou, sdílenou poradnou pro školy, podporou podpůrných profesí a úzce spolupracujeme se sociálním odborem při podpoře vytváření dobrého sociálního zázemí rodin dětí). (Krnov, Chomutov, Sokolov).
 • Efektivně propojujeme činnosti v sociální a vzdělávací oblasti při řešení komplexních problémů jako je třeba záškoláctví (Krnov).
 • Spolupracujeme s ostatními obcemi na úrovni ORP, pomáháme si navzájem (větší pomáhají menším, např. s rekonkurzy, sdílíme navzájem příklady dobré praxe). (Otrokovice)

Podporujeme školy a učitele

Školy a obce si mohou být velmi prospěšné a užitečné. Voliči mluví o stavu škol ve svých městech a obcích. Je to důležité téma. Většinou jsou rodiči nebo prarodiči a někdy dokonce studenty. Hlasují tzv. nohama. Zapisují se a chodí tam, kde je to pro ně dobré. Hledají kvalitu. Přemýšlejí o tom, co to je kvalitní vzdělání.

Příklad dobré praxe

 • Snažíme se školám ulehčit od narůstající byrokracie tím, že nad rámec povinného rozpočtu navyšujeme prostředky zřizovatele na další administrativní sílu nebo externí služby, aby učitelé mohli především učit (Úvaly).
 • Zaměstnáváme přímo na úřadu člověka, který za školy připravuje projekty a žádosti o finanční prostředky tak, aby se tím samotné školy nemusely zatěžovat. (Svitavy).
 • Vytipováváme si priority, které pak podporujeme celkově na všech školách a na to tvoříme společné projekty – např. společné vzdělávání, podpora polytechniky apod. (Svitavy)
 • Přilepšujeme školám finančně, aby si mohly zajistit podpůrné profese jako například speciální pedagogy, psychologa, logopeda, etopeda, rodilé mluvčí pro výuku jazyků, lektory češtiny jako druhého jazyka, asistenty pro ředitele/ku, sociální pedagogy (mohou být i sdílení mezi několika školami) či kariérové poradce. Kromě toho pomáháme školám získat na tyto služby finanční podporu z kraje (Psáry).
 • Podporujeme rozvoj všeobecné gramotnosti na středních odborným školách (např.digitální, čtenářské, jazykové, finanční) (EDUin).
 • Nabízíme (a dotujeme) DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v inovativních oblastech (Psáry).
 • Vychováváme prostřednictvím škol ke zdravému lokálnímu partriotismu – motivujeme děti, aby z našeho regionu neodcházely (Kolín).
 • Podporujeme praxi studentů pedagogiky v párových dvojicích s učiteli (Učitel naživo). Nabízíme školám, aby začaly s měřením kvality a zlepšováním klimatu ve školách. Dostupné jsou autoevaluační nástroje MŠMT: Cesta ke kvalitě a ČŠI: Kvalitní škola http://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola (EDUin, ČOSIV)
 • Využíváme dostupné nástroje pro vyhodnocování kvality škol zřizovatelem http://www.nuov.cz/ae/doporuceni-pro-zrizovatele-k-hodnoceni-skol (EDUin, ČOSIV)

Podporujeme celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání a komunitní život škol

Už dávno se vzdělávání děje naejen ve škole, ale čím dál tím více mimo ni. Pamatujte na to při svých vzdělávacích strategiích.

Příklad dobré praxe

 • Jsme v kontaktu i se školami v naší obci, které přímo nezřizujeme (např. speciální a některé střední školy) a zapojujeme je do místní činnosti (např. projekt Příběhy našich sousedů, Extra třída atd.) (Kolín).
 • Podporujeme celoživotního vzdělávání: máme univerzitu třetího věku, kterou realizujeme ve spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme zde například kurzy počítačové gramotnosti a jiné (Kolín). V rámci naší ZUŠ realizujeme výuku i pro seniory (Akademie seniorů ZUŠ Hostivař při Praze 15).
 • Podporujeme komunitní přesah školy (např. Škola jako místo setkávání při sezónních oslavách a akcích) (Psáry).
 • Máme podnikatelský inkubátor (Kolín).
 

2

Pošli email přes formulář vedle – zeptej se na postoje ke vzdělávání a požádej o vyplnění Volební lavičky

3

Počkej na odpověď

4

Poděl se o jeho odpověď s námi

[wpforms id=”9984″ title=”false” description=”false”]

Kde se už politici zapojili do volební lavičky?

Volební lavička je internetová aplikace, kde mohou lídři kandidátních listin v komunálních volbách jednoduše a přehledně představit své zkušenosti, názory i programové priority.  Voliči, včetně těch nejmladších, získají pak lepší informace, a ve volbách si budou moci lépe vybrat. Politici se mohou registrovat odesláním emailu na registrace@volebnilavicka.cz

Pod záštitou