Popis:

Interaktivní workshop zaměřený na prevenci genderově podmíněného kybernásilí. Studující si během workshopu vyzkouší konkrétní modelové situace zaměřené na dané téma.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Organizace Konsent

e-mail: nela@konsent.cz