Popis:

Workshop je sestaven interaktivní formou, kterou informuje účastníky o dopadech klimatické změny a úloze politiky v boji proti těmto dopadům. Je zaměřený tak, aby účastníci pochopili roli politiky a veřejnosti v boji proti klimatické změně, nutnost reforem a zapojení jednotlivých zájmových skupin.

Základní informace

Možnost online přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Instituce EUROPEUM

e-mail: tmasopustova@europeum.org

tel.: 725 744 715