Skip to main content

Praha, 7. 3. 2021 – Česká středoškolská unie (ČSU) s podporou organizací Konsent a Nesehnutí upozorňuje na problém sexuálního obtěžování na středních školách. Čtvrtina středoškoláků a středoškolaček je vystavovaná dotykům, třetina intimním pohledům a téměř polovina nevhodným poznámkám. Na tyto problémy, které se většinou týkají studentek, upozorňuje ČSU na Mezinárodní den žen a vydává Manifest za bezpečné střední školy.

Jeden z našich profesorů měl neustále nevhodné poznámky, nepokrytě se díval studentkám do výstřihu, zval je na schůzky a doučování u něj doma. Škola situaci zásadněji neřeší, aby se to nedostalo na veřejnost, studentky nemluví, aby neměly problémy u maturity, a tak tento učitel bez následků sexuálně obtěžuje studentky už přes deset let,“ popisuje častý problém českých středních škol Eva, studentka gymnázia.  

Podle výzkumu Karlovy Univerzity se s některým typem sexuálního obtěžování občas nebo často setkávaly na střední škole dvě třetiny studujících. Každý třetí studující byl vystaven intimním pohledům ze strany učitele, přibližně čtvrtina se setkala s nevhodnými komentáři nebo dotyky a 40 % s nevhodnými poznámkami nebo vtipy. Tyto jevy jsou součástí sexuálního obtěžování obecně a pojí se s nimi stejné příčiny, mýty i následky. Oběti mají často trauma, psychické problémy nebo horší studijní výsledky. 

Stereotypní poznámky, vtipy a komentáře, které často jako sexuální obtěžování vnímány nejsou, přispívají svým dílem k tomu, že je v naší společnosti sexuální násilí a obtěžování tolerováno. “Ve škole i několikrát denně slýcháváme, že studentky už od přírody nemohou rozumět fyzice, informatice a matematice a měly by se držet v lepším případě humanitních věd, v horším případě plotny. Učebnice tomuto narativu také výrazně nepomáhají, často zobrazují muže a ženy v jejich stereotypních genderových rolích a povoláních,” upozorňuje Erika Kubálková, 2. místopředsedkyně ČSU.

Komplexní sexuální výchova na středních školách, která má silnou preventivní funkci právě ve vztahu k sexuálnímu obtěžování a genderovým stereotypům, na školách dostatečně neprobíhá. Průzkum ČSU ukazuje, že 72 % studujících se ve škole nedozvědělo nic o konsentu v sexuálním životě, 47 % studujících pak nemělo na škole sexuální výchovu vůbec žádnou. 28 % studujících uvedlo, že v hodinách sexuální výchovy nedostává prostor pro dotazy.

Středoškolská unie upozorňuje na to, že rozsah sexuální výchovy často nekoresponduje ani s rámcovými vzdělávacími programy, protože učitelé nemají dostatečnou podporu a metodické podklady pro její výuku. 

ČSU proto vydává Manifest za bezpečné střední školy, ve kterém shrnuje pět výzev, kterým v oblasti genderově citlivého prostředí a sexuálního násilí české školství čelí a apeluje na ředitele škol a vyučující, stejně jako MŠMT a samotné politiky, aby se těmito problémy začali po návratu žáků do škol zabývat. 

Manifest za bezpečné střední školy

Teď sice ve školách nejsme, ale až se tam vrátíme, chceme, aby střední školy byly bezpečným prostředím. Chceme, aby

  • studující nebyly sexuálně obtěžováni
  • výukové materiály nebyly stereotypní
  • studující nebyli odrazováni před studiem určitých oborů na základě svého pohlaví
  • studující nebyly vystavováni nevhodným sexistickým narážkám ze strany vyučujících
  • sexuální výchova probíhala na všech středních školách

Kontakt pro média:

Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.