Skip to main content

Praha 8. 10. 2019 – Česká středoškolská unie (ČSU) měsíc po spuštění kampaně Hlásíme se o slovo!, jejímiž hlavními tématy je povinná maturita z matematiky a větší demokratizace škol skrze lepší ukotvení žákovských samospráv ve školském zákoně, pokračuje v úsilí. Téměř 500 středoškoláků a středoškolaček z různých typů středních škol a z různých částí České republiky přijeli, aby proti zavedení povinné maturity z matematiky již příští školní rok, protestovali.

Protest proběhl v pátek odpoledne, ve volném čase středoškoláků v Praze na Malostranském náměstí, kde vystoupili jak středoškoláci, tak učitelé, odborníci a umělci, aby přednesli nejdůležitější argumenty proti zavedení povinné maturity z matematiky. Součástí protestu byl také průvod středoškoláků k budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kde byla tajemníkovi MŠMT předána petice s více než třemi tisíci podpisů.

 

Zmíněná petice středoškoláků pro zastavení zavedení povinné maturity z matematiky byla vytvořena se spuštěním kampaně 2. září a k dnešnímu datu čítá již více než 3500 podpisů. V hlavních bodech zmiňuje nedostatečnou kvalitu výuky matematiky, nynější již tak velkou neúspěšnost u dobrovolné zkoušky, ubírání časové dotace na odborné předměty na odborných školách kvůli navýšení počtu hodin matematiky, větší tlak, který zkouška vytvoří na středoškoláky, kteří i bez povinné maturity mají k tomuto důležitému předmětu odpor, a nepotřebnost složení zkoušky pro studenty, kteří se v budoucnu matematice a přidruženým oborům věnovat nebudou.

 

Dnes protestujeme proti povinné maturitě z matematiky, říkáme, že se musí zlepšit kvalita výuky matiky a až pak se můžeme bavit o zavádění podobné povinné zkoušky. A zároveň říkáme, a nad tím se prosím všichni zamyslete, učitelé, děkujeme! Děkujeme, vy kteří se snažíte, že tak náročnou profesi děláte, děkujeme, že nám věnujete svůj čas a energii, i přesto, že byste někdy nemuseli,” prohlašuje Viktor René Schilke, předseda České středoškolské unie, v úvodu protestní akce. 

 

Na protest byl pozván také ministr školství Robert Plaga, ze zdravotních důvodů nemohl dorazit, středoškolákům ovšem vyjádřil podporu a poslal svůj projev: “Moc mne mrzí, že jsem mezi vás nemohl dnes dorazit. Jsem velmi rád, že mladí lidé dnes dokáží veřejně ukázat své názory. Zavést v současné době povinnou maturitu z matematiky by bylo hazardováním s budoucností mnoha středoškoláků. Nejdřív se musíme matematiku naučit učit, až pak je možné ji testovat formou maturitní zkoušky. Mým cílem je zkvalitnit vyučování tohoto předmětu tak, aby si ho v budoucnu vybralo dobrovolně víc studentů, než tomu bylo doposud.” (zkráceno).

 

Na začátku června Česká středoškolská unie v tiskové zprávě podpořila návrh novely školského zákona České pirátské strany, který zachová volbu mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity. Se začátkem školního roku se připojila k apelu ministra školství Roberta Plagy na odsunutí povinné maturitní zkoušky z matematiky do doby, než bude české školství díky systémové proměně výuky na tuto zkoušku připraveno a podpořila vládní návrh ministerstva. Tiskovou konferencí ke spuštění kampaně Hlásíme se o slovo! a svíčkovým happeningem před MŠMT 2. 9., první školní den, středoškoláci poprvé upozornili na protest, který se v pátek před budovou ministerstva uskutečnil.

 

Během pátečního protestu vystoupilo několik středoškoláků z různých středních škol, mezi jinými například Adam Pazderka z Gymnázia Jana Nerudy: „Popularita maturity z matematiky klesá. Od roku 2013, na úkor cizích jazyků, obrovsky klesl výběr maturity z matematiky, u gymnázií o 25,9 % a u středních odborných učilišť až o 75,35 %. Neúspěšnost zůstává na dvaceti procentech a laťka se snižuje. Všichni říkají, že je to chyba studentů, ale já si nemyslím, že je to chyba studentů. Statistiky to jasně říkají.” Za studenty vystoupila také Georgia Hejduk ze Střední odborné školy logistických služeb a Zdeněk Požár ze školy COPTH – Centra odborné přípravy technickohospodářské.

 

„Úkolem školství není vyrábět pracovníky na míru podnikatelům, ale vychovávat přemýšlivé osobnosti s rozhledem. Ty si pak samy vyberou, kam chtějí v životě směřovat a kde mohou být platné,” říká Taťána Fischerová, která se jakožto poslankyně v letech 2002-2006 angažovala v tématu povinné státní maturity z matematiky.

 

K protestu se ovšem připojily i někteří učitelé či rodičovské iniciativy. Vystoupila zde Hana Chalušová z Fóra rodičů: „Studenti mají potenciál být úspěšní, úspěšní ve svém zaměstnání, ve své pozici. A můžou z té pozici zlepšit svět. A byla by škoda, kdyby se na tuto pozici nemohli dostat kvůli tomu, že neudělají povinnou maturitu z matematiky.” Dále vystoupil učitel matematiky Pavel Beránek a následovala ho studentka pedagogické fakulty Veronika Müllerová. Názor učitelů uzavíral středoškolský pedagog a ředitel smíchovské průmyslovky Radko Sáblík, který je zároveň členem expertní skupiny pro Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

 

V závěru celé akce Viktor Schilke shrnul další směřování kampaně Hlásíme se o slovo!. Česká středoškolská unie nyní podle jeho slov požádá o schůzku předsedu vlády a předá mu své argumenty, které potvrzují i postoj Ministerstva školství k povinné maturitě z matematiky. Následně chtějí středoškoláci o argumentech diskutovat s poslanci a senátory.

Dále Schilke apeloval na všechny přítomné středoškoláky, aby byli aktivní a přímo vyvolávali v hodinách diskuzi. Aby se ptali po smyslu probíraných témat a aby poskytovali svým vyučujícím zpětnou vazbu, která může výuku předmětu pozvednout. 

„Mám takový recept, jak posunout to české školství. Když se nás učitelé na konci každé hodiny zeptají, jak se nám výuka líbila a co jsme si z ní odnesli, budeme mít mnohem větší pocit zapojení, pocit, že jsme té výuky součástí. Učitelé ten první krok, že se nás zeptají, často neudělají, proto se my, středoškoláci, zajímejme. Projevme zájem o naše učitele, ptejme se jich, jak se jim daří, jak je profese baví a jak jim můžeme být nápomocní,” zakončil protestní akci předseda ČSU.

 

FOTOGRAFIE Z PROTESTU, volně publikovatelné: drive.google.com/drive/folders/1wSLeD2N37inl8v-0eMmixmvfzuOGGzLc?usp=sharing

 

Kontakt pro média:

Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz