Skip to main content

PRAHA 24. května – Vážený pane předsedo vlády Babiši, vážení členové vlády,

obracíme se na vás jménem žáků a studentů středních škol sdružených ve studentském spolku za kvalitní vzdělávání Česká středoškolská unie, z. s., a to ve věci usnesení vlády ze dne 30. dubna 2018. V tomto usnesení vláda České republiky schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí pro roky 2019 až 2021. Do uvedeného dokumentu vláda nezapracovala částku 30 000 000 000 Kč, o kterou pan předseda vlády přislíbil 22. dubna na jednání se zástupci středoškolských a vysokoškolských studentů navýšit rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “MŠMT”) od roku 2019.

Jsme si vědomi, že v tomto dokumentu vláda počítá s navýšením rozpočtu MŠMT o 11 500 000 000 Kč. Toto navýšení ale pokryje pouze plánované změny ve financování regionálního školství a nespadá tak pod slíbenou částku 30 000 000 000 Kč. Vážíme si toho, že vláda zvažuje ponechání 400 000 000 Kč v resortu školství namísto plánovaného odebrání za účelem zavedení slevy z jízdného. Věříme, že je tato možnost zvažována právě proto, že si vláda uvědomuje klíčovost financí v kontextu vzdělávání, a že neupustí ani od svého rozhodnutí navýšit rozpočet MŠMT o 30 000 000 000 Kč.

Už podruhé vás v otevřeném dopisu upozorňujeme na to, že resort MŠMT je dlouhodobě dramaticky podfinancovaný. Dle dat z mezinárodních srovnání patří Česká republika mezi státy OECD k zemím s nejnižším objemem veřejných výdajů na vzdělávání. Jakožto zástupci středoškoláků považujeme za nezbytné, aby vláda plnila své sliby vůči studentům a navýšila rozpočet o 30 000 000 000 Kč. To platí obzvlášť v situaci, kdy vláda školství označuje za jednu ze svých priorit.

Chápeme, že částky uvedené v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí nemusí být identické se samotným rozpočtem, nicméně jde o finální strategický dokument. Pokud vláda bere své závazky vážně, bylo by vhodné, aby do tohoto dokumentu přislíbenou částku zapracovala.

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vyzýváme vás, abyste ujistili veřejnost o tom, že hodláte dostát svým slibům, navýšit rozpočet MŠMT o 30 000 000 000 Kč a ukázat, že pro vás školství skutečně je prioritou.

Děkujeme.
Žáci a studenti středních škol v zastoupení Českou středoškolskou unií, z. s.

page1image20680

s podporou
Studentů pedagogických fakult sdružení v iniciativě Otevřeno, z. s Zástupců studentského spolku Agora, z.s.
Učitelů z Učitelské platformy, z.s.

a mnoho dalších…

 

Otevřený dopis v pdf formátu zde.