Skip to main content

V prvním březnovém týdnu jsme se spolu s 1. místopředsedou Martinem Mikšíkem zúčastnili konference OBESSU pro evropské studentské unie. Setkání probíhalo v polském přístavním městě Gdaňsku, které v osmdesátých letech odstartovalo hnutí Solidarita a podpořilo tak pád komunismu. Gdaňská asertivita a aktivní přístup se odráží i v současné mladé generaci, která se angažuje ve Studentské radě města Gdaňsk. Bohužel ne všichni polští studenti mají možnost ovlivňovat své vzdělávání tak, jako v Gdaňsku.
V rámci Evropské Unie je stále velké množství zemí, které nesdružují studentské samosprávy na národní úrovni. Nemají tak oficiální kanály, které by jim umožňovaly vyjádřit se k problémům v jejich vzdělávacím systému, jejich hlas není slyšet. V zemích Visegrádské čtyřky mají funkční národní studentskou unii jen Česká (ČSU) a Slovenská republika (ŠUS). I z tohoto důvodu jsme se vydali na konferenci a setkali se s mnoha aktivními polskými studenty, kteří mají zájem založit polskou studentskou unii.


“V Polsku potřebujeme národní studentskou unii, abychom mohli spolupracovat s ostatními státy Evropské unie, OBESSU a dalšími organizacemi na mezinárodní úrovni. V dubnu se vydáme na sjezd městských studentských parlamentů ve Varšavě, kde bychom chtěli přednést návrh na založení unie. Olaf Szczełuszczenko, předseda Studentské rady města Gdaňsk

Celého programu se účastnili také zástupci studentů z Finska, Srbska, Belgie, Islandu, Rumunska, Maďarska, Německa, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Irska. Seznámili jsme se tak s problémy a dobrou praxí zahraničních studentských unií. Společně s východoevropskými studenty nás pojí na příklad malé množství studentských samospráv, nízká úroveň praxí, nebo nekomplexní řešení maturit. Pro západoevropské země jsou tyto otázky často vyřešené a studenti se zaměřují na témata, která se v České republice ještě ani nedostala do vzdělávacího diskurzu.

V rámci OBESSU máme stejně jako další východoevropské země horší postavení, protože v západních zemích je kultura studentských unií zažitá, rozvinutá a často jich na jednu zemi připadne hned několik. Mají tedy početní výhodu při rozhodování o řešených tématech, která jsou často diametrálně odlišná od našich potřeb. V létě jsme se proto vyjádřili k nedostatku mezinárodní pozornosti věnované vzdělávacím problematikám východní Evropy a požádali OBESSU, aby podpořila náš rozvoj. Díky našemu setkání na konferenci v Gdaňsku se k výzvě připojí i Slovensko, Rumunsko a další země.