Skip to main content

Pracovní skupina „Misch mit! Zapoj se!“ Česko-německého fóra mládeže se v jeho 8. funkčním období 2014/2015 zabývala otázkou, jak motivovat mladé lidi, aby se více angažovali ve společnosti. Výsledkem je komiks, který vypráví dva skutečné příběhy mladých lidí, kteří se „zapojili“ a něco ve svém okolí změnili.

Štěpán Vizi, Tereza Pištorová a Tomáš Kochlöffel na české straně, stejně jako Arne Mischer,CNFM Fabian Kuntz a Sophie Henning na německé straně, hledali a sbírali příběhy z Česka a Německa, z nichž nakonec vždy jeden vybrali a ve spolupráci se studentem ilustrace Janem Chabrem z Plzně graficky ztvárnili do podoby komiksu.

„V prvním příběhu jde o skupinu kluků ze severočeského Jirkova, kterým se s podporou starosty a města podařilo naplánovat a vybudovat veřejné street workoutové hřiště“, přibližuje Tomáš Kochlöffel, přímý aktér příběhu. Druhý komiks vypráví, jak angažovaní obyvatelé Berlína proměnili část plochy bývalého letiště Tempelhof v rozsáhlou komunitní zahradu.

CNFM 3Kromě toho obsahuje komiks tipy a odkazy na české, respektive německé organizace, na které se čtenáři mohou obrátit, pokud hledají pomoc s realizací svého nápadu a projektu. Komiks je k dispozici zdarma všem zájemcům na stránkách zapojse.cnfm.cz“, vysvětluje Štěpán Vizi.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo roku 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v národnostně smíšených pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí, a diskutují nad tématy, které je zajímají. Zastřešujícím tématem osmého funkčního období 2014/2015 bylo motto „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.