Skip to main content

Vzorové stanovy

Proč mít stanovy?

Aby mohla studentská rada správně fungovat, je třeba, aby existovala pravidla. Principy fungování samosprávy musí být jasně dány, v dlouhodobém měřítku ale nelze fungovat jen pomocí lidové slovesnosti nebo pár vět vytesaných do kamene. Pokud by totiž v budoucnu nastaly nějaké problémy, je třeba vědět, jak je správně vyřešit. V minulých kapitolách jste vymysleli, jak má vaše rada fungovat, nyní je jen třeba vše sepsat na papír do formy stanov.

Jak si je sepsat?

Stanovy jsou ve své podstatě všechny principy samosprávy sepsané v jednom oficiálním dokumentu – od názvu, účelu fungování, přes práva a povinnosti až po volby či financování. Pokud máte vše promyšlené, přenést to do stanov samotných není vůbec obtížný úkol.

Abychom vám práci na takovém dokumentu maximálně ulehčili, připravili jsme pro vás vzorové stanovy! Můžete se jimi jen inspirovat, nebo je rovnou použít pro svoji samosprávu.

Následuje vysvětlení toho, co se v našich vzorových stanovách píše. Celé vzorové stanovy jsou rozděleny do 5 článků:

  1. Úvodní ustanovení – název, působiště, cíle samosprávy, základní princip fungování (volení zástupci tříd)
  2. Orgány samosprávy – popis jednotlivých orgánů (zasedání, předseda, rada, koordinátor)
  3. Společná ustanovení – předpis pro případ nevyhlášení řádných voleb
  4. Hospodaření – principy nakládání s penězi
  5. Závěrečná ustanovení – nezbytné právní technikálie, aby bylo ve všem jasno 😉

Naše vzorová samospráva, ke které patří tyto vzorové stanovy, funguje následovně: Každá třída si volí Zástupce třídy, který se následně pravidelně schází s ostatními Zástupci tříd na Zasedání. Samosprávu řídí čtyřčlenná Rada, jejíž hlavou (a tedy nejvyšším šéfem samosprávy) je Předseda. Rada řídí chod samosprávy a Zasedání, jedná s vedením školy, řídí projekty, realizuje záměry a tak dále. Na chod samosprávy poté dohlíží Koordinátor – tedy učitel, který zároveň vykonává i často nezbytný pedagogický dozor.

Zasedání rozhoduje formou usnesení – zástupci tříd tedy diskutují, shodnou se na nějakém záměru a poté o něm hlasují. Projde-li, je pro samosprávu závazný a Rada (potažmo celá samospráva) se zavazuje, že se usnesením bude řídit. Zasedání rovněž volí členy Rady a předsedu – stejný volební systém můžete vidět například na sněmech ČSU – o předsedovi se hlasuje samostatně a pro volbu členů Rady má každý zástupce třídy čtyři hlasy, které může libovolně rozdělit mezi kandidáty – a vítězí ti, kteří mají nejvyšší počty hlasů.

Jak si stanovy upravit/napsat?

Pokud jsou vám principy našich vzorových stanov blízké, můžete je rovnou upravit pro svou samosprávu, ale pokud chcete, klidně si napište své vlastní!

Pokud se rozhodnete pro variantu úpravy, tak změňte název samosprávy (třeba na senát, radu či parlament) a název školy. Upravit následně můžete cokoliv – názvy jednotlivých orgánů (místo zástupce třídy třeba senátor, místo zasedání třeba schůze), jednotlivé pravomoci nebo volební systém. Variabilita je neomezená, klidně některé věci vyškrtněte či přidejte.

Pamatujte, že naše vzorové stanovy vůbec nejsou závazné a klidně si můžete ty své vypracovat úplně jinak! Ve všech případech jsme tu ale pro vás – pokud byste měli dotazy či se chtěli o psaní stanov poradit, napište nám (a naše právní oddělení vám určitě pomůže)! 🙂