Skip to main content

Leadership

Je potřeba brát na vědomí, že odbornost a zkušenosti nejsou všechno. Lidé a zvláště mladí lidé budou mnohem ochotněji následovat týmového hráče s dobrými komunikačními schopnostmi.

Při vedení žákovské samosprávy budeš potřebovat komunikovat s několika různými stranami, na což je nutné brát ohled při volení komunikační formy. Vždy se musíš domluvit se spolužáky, členy samosprávy a hlavně i vedením školy. Jedině tak může samospráva fungovat a být opravdu reprezentativní.

1) Komunikace se spolužáky

Vždy lidem okolo sebe vše co nejpodrobněji vysvětli. Před tím, než se pustíš do realizace čehokoliv, je dobré zjistit názor tvých spolužáků.

Při dialogu je potřeba na každý argument reagovat tak, aby spolužák věděl, že jste na stejné vlně a následně najíst cestu, která se bude líbit oběma stranám a přesto bude fungovat.

Před tím, než se vrhneš do takové malé informační kampaně na škole, je dobré mít připravený koncept dané věci. Bude pro tebe pak jednodušší reagovat na podněty spolužáků a následně na základě dialogu koncept pozměňovat tak, aby výsledek byl dokonalý.

2) Komunikace s vedením školy

Je důležité si uvědomit, že vedení školy má na škole zpravidla největší pravomoce, a proto je dobré s ním době vycházet a jednat konstruktivně.

Nejčastěji budeš nejspíše komunikovat s ředitelem školy či jeho zástupcem.

Před každou schůzkou s daným člověkem se náležitě připrav. Již máš zpracovaný koncept tvého nápadu. Je dobré ho doplnit o faktické informace, kterými podpoříš svůj návrh. Můžeš předložit grafy, obrázky, videa, nebo se opřít o vlastní zkušenosti.

Vystupuj profesionálně a sebevědomě. Není se čeho bát, vedení školy je tu proto, aby s žáky komunikovalo a nacházelo nejlepší průsečíky v zájmech školy a jejích studentů, což právě ty skrze žákovskou samosprávu nabízíš

3) Komunikace se členy týmu

Jestliže jsi schopný pozitivně ovlivnit tvé spolupracovníky, můžeš tak výrazně napomoci k dosažení žádoucích výsledků projektu. Vyzdvihni mezery ve vaší práci a navrhni řešení problému. Přistupuj ke členům týmu individuálně a zohledňuj jejich dovednosti při rozdělování práce. Motivací k práci by mělo být získání určité prestiže na škole a zábavná forma realizace projektu.

Co bude se samosprávou, až odmaturuju?

Neměl bys být jediným tahounem celé iniciativy. Až najdeš spolužáky, které bude činnost samosprávy také bavit, vytvoř spolehlivý tým lidí z různých ročníků, který se naučí pracovat samostatně. Jestliže vycítíš, že v týmu je člověk, který je schopný vést tým a efektivně vést samosprávu, snaž se mu předat své zkušenosti a motivovat ho k převzetí vedoucí funkce poté, co odmaturuješ. V opačném případě se také může stát, že veškeré vynaložené úsilí přijde vniveč.