Skip to main content

Jak na akce a projekty

1) Úvod

Studentská rada má velmi silný hlas – zastupuje totiž žáky z celé školy. Je důležité promyslet význam akce, kterou chystáš. Musíš vždy zvážit, zda bude pro studenty atraktivní a zároveň splní požadavky a očekávání vedení školy a učitelů.

  • Chceš zpříjemnit konec školního roku? Pořádej kulturní akce. Inspirovat se můžeš palačinkovými dny, sportovním turnajem, koncerty, uměleckými výstavami nebo například bílým dnem, kdy všichni přijdou do školy v bílém oblečení. Fantazii se meze nekladou.
  • Blíží se nějaké významné datum? Stalo se něco zajímavého? Můžete na škole uspořádat upomínkovou akci. Možností je spousta – od minuty ticha po debaty či besedy, divadelní vystoupení, upomínkový koncert a mnoho dalších.
  • Děje se něco významného na české či světové politické, kulturní nebo společenské scéně? Uspořádej besedu se zajímavými hosty, se kterými si studenti mohou vyměnit názory a obohatit se o cenné postřehy. Starosta tvého města, poslanec, novinář, významný rodák nebo odborník na danou problematiku – spektrum výběru je široké. Takové osobnosti mají většinou asistenty, přes které je můžeš kontaktovat a domluvit s nimi náležité okolnosti. Dej si ale pozor, aby téma aktuality už nevyšumělo. Poraď se se spolužáky, samosprávou a vedením a do 2 – 3 týdnů debatu uskutečni. Za tuhle dobu máš dost času na zajištění hostů a téma je stále žhavé.
  • Už dlouho ti něco ve škole nedá spát? Něco, co byste ty i tví spolužáci rádi změnili? Chtěli byste studovnu, nebo dovybavit třídy? Rozjeď projekt – naslouchej spolužákům a zároveň přicházej s vlastní iniciativou. Zjišťuj názory a nápady svých spolužáků – třeba formou dotazníků či otázek na Facebooku, důležitou roli hrají také zástupci jednotlivých tříd, kteří by samosprávě měli tlumočit názory své třídy. Následně na základě této zpětné vazby vymysli způsob, jak daný problém řešit, spolupracuj s vedením a pedagogy a dotáhni ho do úspěšného konce.

2) Týmová spolupráce

Najdi si tým lidí, kteří budou ochotni na chodu a přípravě projektů spolupracovat. Společně diskutujte, plánujte, realizujte a podporujte se. Pokus se najít lidi, kteří jsou pro věc zapáleni a můžeš se na ně spolehnout.

Vždy je lepší když se daný člověk pohybuje v oblasti akce či projektu a už má nějaké zkušenosti. Dveře bys ale měl mít otevřené i pro nováčky a dát jim příležitost se zapojit. Každý přeci nějak začíná.

Koncert školních kapel? Vyhledej studenta, který se v kruzích školních kapel pohybuje, vysvětli mu své záměry a spolupracuj s ním. Je na programu beseda? Zvol si do svého týmu člověka, kterého dané téma baví. Do věci zapálení spolužáci jsou vždy cenným přínosem a přispějí k úspěchu celé akce. Pamatuj, že není dobré být na nic sám!

Je důležité hledat spolupracovníky do týmu i mimo radu – určitě se najdou schopní lidé, kteří se do samosprávy nedostali, mají ale zájem a chuť se zapojit. Využij jejich potenciálu. Oslovit můžeš i lidi, kteří třeba vůbec nekandidovali, ale o kterých víš, že by mohli být pro váš tým přínosem.

3) Plánování projektu

Než svou vizi předložíš spolužákům v radě, řádně se připrav. Co to bude za akci? Kdy to všechno odstartujete? Jaký je účel akce? Bude to něco stát? Pokud ano, jak získáte dostatek potřebných finančních prostředků?

Připrav si své poznámky, fotky, videa, prezentaci, zkrátka vše, co by ti mohlo pomoci přesvědčit tvůj tým o tom, že stojí za to akci pořádat. Na schůzi rady vše řádně prezentuj. Členové rady mohou nalézt chyby a společně najdete nejlepší východisko.

4) Schůzka s ředitelem

Abys mohl něco na škole měnit a pořádat, potřebuješ samozřejmě souhlas vedení školy. Neváhej a domluv si schůzku. Vedení by mělo vaši schůzku přinejmenším akceptovat, vždyť i vy, studenti, jste součástí školy!

Vysvětli své záměry. Čím detailněji popíšeš jádro problému nebo plán chystaného projektu, tím v lepší pozici se ocitneš. Popiš místo, čas a podmínky. Bude potřeba omluvit zameškané hodiny, nebo si potřebuješ vypůjčit nějaké příslušenství? To vše bys měl vyřešit právě s vedením školy.

Dostal jsi se do svízelné situace, kdy s tebou vedení školy nesouhlasí a nechtějí ti dát zelenou? Poraďte se v radě, jak plán vylepšit, připravte podpůrné podklady – videa, obrázky, články z předešlých akcí nebo z akcí na jiných školách. Zkuste s vedením vyjednávat a najít nejlepší kompromis.

Pokud jsi i přes své obrovské úsilí nedostal povolení, tak nezoufej. Napiš nám, rádi Ti pomůžeme.

5) Spuštění projektu

Nejprve musíš rozjet informační kampaň. Využij výhod komunikace z očí do očí a informuj jednotlivé třídy skrze jejich zástupce v radě. Založ událost na facebooku, pozvi další lidi, rozešli emaily, napiš na webové stránky školy či rady, vylep po škole plakáty, nebo třeba promluv ve školním rozhlase. První dojem je klíčový, proto nic nezanedbávej a dej si záležet na každém detailu. Můžeš si vzít na pomoc lidi, kteří umí grafiku a vytvoří ti plakáty, nebo někoho, kdo má kvalitní mluvený projev a jestliže se necítíš na projev v rozhlase, ujme se toho za tebe.

6) Zpětná vazba

Proběhla tvá akce hladce a vše vyšlo jak mělo? To stále není konec. Využij školních novin či časopisu a shrň úspěch rady do reportáže. Vyhodnoť, jak akce probíhala a jaké byly ohlasy. Můžeš například vybírat od zájemců emailové adresy a následně rozeslat jednoduchý dotazník, nebo zeptat na Facebooku. Poreferuj o úspěchu vedení školy a pomalu začni realizovat další z plánů vaší rady.

Zvýšíš tím reputaci samosprávy a připravíš si půdu pro další projekty.

Závěrem

Je toho docela hodně. Nic nepodceňuj, vyžaduje to totiž čas a samozřejmě přípravu. Abychom ti tvé snažení alespoň trochu ulehčili, připravili jsme ti tabulku úkolů, které si můžeš odškrtávat, abys měl přehled. Přejeme ti mnoho skvělých a úspěšných akcí a projektů!