Skip to main content

VOTE@16

Posláním České středoškolské unie je zastřešovat a hájit zájmy českých středoškolů, s čímž úzce souvisí i snaha rozvoje demokratických hodnot v naší společnosti. Právě tato myšlenka byla u zrodu nové kampaně Vote@16, jež se zaměřuje na důležitost zapojení mladých lidí do veřejného života a navazuje tak na mezinárodní iniciativu pro snížení volebního věku.

Argumenty pro

 • Posílí to naši demokracii

 • Rozšíří se spektrum voličů

 • Mladí lidé budou lépe zastoupeni

 • Nové pohledy na řešené problémy

Argumenty proti

 • Nedostatek zkušeností a vědomostí k patřičnému volení

 • Nedostatek zájmu a motivace

 • Mladí jsou zbrklí a nerozvážní

 • Neměla by se měnit linie dospělosti

Mladí pod 18 se zajímají o veřejné dění

Studentské volby 2017

Celkem škol: 384

Počet odevzdaných hlasů: 43559

Studentské volby 2022

Celkem škol: 504

Počet odevzdaných hlasů: 76136

Mladí pod 18 mají dostatečné vědomosti a schopnosti k volení

 • Vědomosti z “občanské výchovy” jsou čerstvé

 • Výborná digitální gramotnost

 • Úroveň mediální gramotnosti u mladých lidí je srovnatelná s ostatními

V politice se rozhoduje právě o naší budoucnosti

 • Jsou to mladí lidé, kteří budou řešit problémy budoucnosti

 • “To nemusím řešit, to už tady dávno nebudu”

 • Lidé od 15 let jsou “z části dospělí”

Pozitivní dopady v zemích s volebním věkem od 16 let

Výzkum v Rakousku ukázal následující:

 • Mladí (16, 17) se zajímají o politiku
 • Kolem 2/3 jich projevilo zájem o politické kampaně
 • Procento mladých voličů, kteří přišli k volbám je srovnatelné s národním průměrem
 • Mladí voliči nevolili více radikálně, volili podobně jako dospělá populace

Další pozitivní výsledky:

 • Ve Skotsku se zvedl zájem o politiku a demokracii u mladých lidí
 • Další data ukazují, že v zemích s volebním právem od 16 let se názor na vote@16 znatelně zlepšil
 • Data ze skotského referenda odhalila, že procento voličů v kategorii 16-17 je větší, než v kategorii 18-21

Kampaň

Snížení limitu pro účast ve volbách by mělo být dle naší kampaně adekvátní odpovědí na nespokojenost mladých lidí, kterých se jen málo kdo ptá na jejich názor či na ně bere ohled, když jsou předmětem jednání na těch nejvyšších místech. V 16 letech je již člověk z velké části samostatný – může legálně pracovat, platit daně nebo založit rodinu, zatímco na volební právo si ještě musí počkat. Naše iniciativa si dává za cíl podořit veřejnou debatu o zapojení a názorech mladých, jež by jednou mohla vézt k finální otázce vhodného volebního  věku. 

Otázka adekvátního volebního limitu ovšem není snadná. Vycházíme-li z případů, kde volba od 16 let již dlouho funguje, můžeme dojít k závěru, že jeho snížení by mohlo vést k podpoře hlasu mladých lidí či k zlepšní politcké vzdělanosti a kultury v naší zemi. Argumentem proti ovšem zůstává, že si šestnáctiletí stalé procházejí svým vývojem v dospělého jedince, což se může podepsat na jejich schopnostech volby. 

Samotnou inspirací pro tuto kampaň byly semináře zastřešené evropskou organizací OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions), která je aktivní na poli studetnských práv a s níž ČSU dlouhodobě spolurpacuje.

Konference

Myšlenkou volby od 16 let se zabývala také naše konference uspořádána v prostorech ImpactHubu na pražském Smíchově. Tato událost představovala náš konkrétní pokus o vytvoření prostoru pro diskuzi na téma snižení volebního věku a přinesla plno workshopů, v rámci nichž jsme se věnovali mnoha oblastem participace mladých. Celý večer byl poté zakončen panelovou debatou s uchazečkou o prezidenský post Danuší Nerudovou, politologem Petrem Justem, bývalým youth delegátem do OSN Pavlem Linzerem a studentkou žurnalistiky Terezou Povolnou.