Popis:

Účastníci vstoupí do atmosféry české vesnice 30. let 20. století a skrze techniky výchovné dramatiky se postupně seznámí s osudy členů jedné rodiny, jejichž osud navždy změnilo to, že se narodili s tmavou barvou pleti. Cílem workshopu je seznámit účastníky se situací Romů v období 2. světové války, otevřít téma romského holokaustu a narušit zažité stereotypy. Projekt kombinuje moderní metody výuky dějin 20. století (metoda orální historie a prožitkové výuky využívající simulace a hraní rolí) s osobnostně sociální výchovou, zaměřenou na problematiku projevů xenofobie v současnosti.

Online varianta pracuje s řadou interaktivních prvků a probíhá na platformě Zoom.

Základní informace

Možnost offline přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Dominika Kopčiková

e-mail: dominika.kopcikova@postbellum.cz

tel.: 608 750 747