Témata

  • Funguje na školách 25 let po listopadu 89 občanské vzdělávání? Jaké má být jeho postavení ve výuce?
  • Jak by měla vypadat maturitní zkouška – jaká je vize ministerstva a co si myslí jeho odpůrci?
  • Máme skutečně příliš mnoho gymnazistů a maturantů? Měli bychom podporovat odborné, nebo raději všeobecné vzdělávání? Do jaké míry má trh práce určovat podobu vzdělávací soustavy?