Popis:

Workshop pro žáky 7. – 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

Online varianta pracuje s řadou interaktivních prvků a probíhá na platformě Zoom.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přenášku.

Kontakt:

Dominika Kopčiková

e-mail: dominika.kopcikova@postbellum.cz

tel.: 608 750 747