Zadání soutěže

Pravidla

 • Esej musí být doručena nejpozději do 10. října 2014 (včetně),
  a to elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu
  soutez@stredoskolskaunie.cz.
 • Na konci eseje musí být uvedeny údaje o soutěžícím – jméno,
  příjmení, datum narození, mobilní telefon, e-mailová
  adresa
  a střední škola.
 • Soutěž je určena žákům střední škol ve věku od 15 do 20 let,
  kteří nejsou rodilými mluvčími anglického jazyka.
 • Předmětem soutěže je esej napsaná na zadané téma v anglickém
  jazyce
   a v rozsahu nejvýše 3600 znaků (2 normostrany).
 • Výsledky soutěže budou sděleny autorům třech nejlepších esejí
  19. října 2014, a to prostřednictvím e-mailu.
 • Slavností vyhlášení autorů třech nejlepších esejí a předání cen
  proběhne 21. října 2014 v Paláci Žofín v Praze na závěr
  mezinárodní konference Dny USA a EU; účast je podmínkou udělení cen.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • Jazyková úroveň (gramatická a pravopisná správnost, stylistika)
 • Úroveň argumentace a faktická správnost
 • Originalita a celkový dojem

CENY PRO AUTORY TŘÍ NEJLEPŠÍCH ESEJÍ

 • APPLE iPad Mini Cellular 16GB Space Grey
 • PRESTIGIO MultiPad PMP5785C3G černý
 • ALCATEL ONETOUCH POP 7 černý

VÝHERCE

Nejlepším soutěžícím a výhercem na 1. místě se stal Tushig Tseveenbayar!