Popis:

Program seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje zvažování možných důsledků změn pro ně osobně i pro život společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom zejména na hodnotové a postojové aspekty měnící se společnosti práce a vede k přijetí odpovědnosti za využití potenciálu změny ve prospěch všech.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přednášku.

Kontakt:

Organizace NaZemi

e-mail: programy@nazemi.cz