Popis:

Ještě nedávno jsme všichni seděli ve školních lavicích a pamatujeme si, co nám chybělo. Silné vzory, obecný rozhled, co je v dnešním světě vlastně možné, a víra v naše vlastní unikátní talenty. Dnes chceme studentům předat alespoň něco z toho, co jsme se ve světě naučili, podělit se o vlastní příběh a ukázat jim, kam dál. Připravili a otestovali jsme s LeapMakers seminář, kde ve 2 vyučovacích hodinách předáme 50 až 60 studentům maximum toho, co je možné.

Cíle workshopu
– posílit sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti, ale zároveň ukázat, že je nutné vzít na sebe zodpovědnost sám za sebe a svoje činy
– posílit důvěru v ostatní a schopnost spolupráce
– ukázat, že pro růst a rozvoj je nejdůležitější zvídavost, schopnost si spojovat informace, hledat souvislosti a držet tempo s rychle se měnícím světem. Motivovat k dalšímu vzdělávání, rozšiřování obzorů a zlepšování se.
– poukázat na potřebu kritického myšlení při zpracovávání informací.
– motivovat k samostatnému hledání přístupu k životu a takovému životnímu stylu, díky kterému budou lidi opravdu šťastní
– posílit chuť k hledání individuálních silných stránek mimo vyučované předměty a jejich uplatnění na pracovním trhu
– podpořit chuť podnikat a měnit vlastní sny v realitu

Seminář svým obsahem naplňuje několik důležitých bodů Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro střední školy a to především tyto:
5.5 Člověk a svět práce,
uplatnění profesních předpokladů zodpovědným výběrem povolání;
rozpoznávání aktuálních požadavků mezinárodního trhu práce a ke schopnosti na ně pružně reagovat.
6.1 Osobnostní a sociální výchova a
6.5 Mediální výchova.

Obsah workshopu
– ukážeme naši postupnou cestu ke splněným snům – od samých začátků a slepých uliček až po současné projekty, životní styl i další plány
– předáme studentům zkušenosti z cest i podnikání, které se přímo vážou k jednotlivým tématům
– veškerá témata vysvětlíme na konkrétních příkladech z praxe
– aktivně zapojíme studenty všude, kde to bude jen trochu možné. Nechceme, aby pouze seděli a poslouchali. Máme za sebou stovky hodin přednášek, seminářů a kurzů a víme, jak na to.
– na závěr studentům ukážeme, jakým způsobem my pracujeme se svými dlouhodobými sny a cíli, a necháme je sepsat a prezentovat si ty své.

Co potřebujeme?
– 2 vyučovací hodiny – přednášku je možné v průběhu dne až 3x zopakovat
– 50 až 60 lidí (2 třídy) na jednu přednášku, ideálně třeťák a čtvrťák
– projektor s připojením na HDMI nebo VGA

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přednášku.

Kontakt:

e-mail: mikyskodaprvni@gmail.com

tel.: 721936801