Gymnázium Budějovická

Tonyho ČSU odysea začala na II. republikovém sněmu, tedy na podzim 2013. Po zastávání pozic člena sekretariátu a asistenta byl 2 roky po vstupu do Unie zvolen členem předsednictva.


Má na starosti zejména PR, což zahrnuje jak newslettery, tak tvorbu videí. Koordinuje také projekt Karty středoškoláka.


Na Gymnáziu Budějovická, kde studuje šestý ročník osmiletého všeobecného studia, se rád věnuje studentskému parlamentu. Často také vyjíždí mimo školu na různé politické simulace, jakými jsou Český model amerického kongresu, Pražský studentský summit, Evropský parlament mládeže a Global-In Fellowship.


Věří, že občanská angažovanost v mladém věku dokáže poskytnout řadu zkušeností a informací, které se ve škole běžně nevyučují.

E-mail Facebook

Logo ČSU