Registruj se do Středoškolského sněmu hlavního města Prahy, unikátního projektu, který Česká středoškolská unie pořádá ve spolupráci s hlavním městem.

Proč se zúčasnit Středoškolského sněmu?

  • Možnost diskutovat o tématech, která řeší hlavní město, přímo s radními

  • Příležitost zlepšit argumentační schopnosti a veřejné vystupování

  • Setkáš se s aktivními středoškoláky z celé Prahy

  • Získáš vhled do fungování magistrátu

Aktuálně přijímáme přihlášky do Středoškolského sněmu hlavního města Prahy, v němž budou zasedat naši pražští delegáti, tedy zástupci studentských rad a parlamentů. Posláním Středoškolského sněmu bude zastupovat pražské středoškoláky a hájit přijatá stanoviska k tématům, která bude sněm řešit. Pro Prahu se Středoškolský sněm stane poradním orgánem, který bude moci nezávisle představovat názory mladých lidí na různé městské záležitosti.

A jaká budou témata? Kromě školství bychom rádi otevírali témata jako doprava a MHD nebo cyklostezky, územní plánování, městská zeleň a ekologie, IT služby jako wifi po městě či přístupnost úřadů online nebo městská divadla a galerie. Výběr věcí k řešení ale bude na vás – agendu si bude volit Středoškolský sněm sám. Zasedání budou probíhat zhruba jednou za čtvrt roku ve velkém zastupitelském sále a ke každému bude přítomen odpovídající radní, aby mohl podat delegátům-středoškolákům informace z první ruky a také diskutovat o tématu. Cílem každé schůze Středoškolského sněmu bude dojít k usnesení, tedy jaký postoj k věci zaujímají středoškoláci. Chtějí více peněz na nové školní budovy? Má Praha zavést internet ve stanicích metra?

K usnesením pak zpravidla proběhne brífink pro média, která budou mít zdroj pro reportáže o tom, co pálí mladé v Praze. Chceme, aby mladí lidé měli větší podíl na spolurozhodování nejen ve vzdělávání, ale i v občanských tématech. Jdeš do toho s námi? Registruj se!

Aby ses mohl/a Sněmu zúčastnit, musíš mít na své škole samosprávu, která je registrovaná v ČSU, a zároveň musíš být za svoji samosprávu pověřeným (delegovaným členem). Pokud samosprávu na škole nemáte, tak jí můžete založit!

 

Podívej se na video o Sněmu: