Pokud chceš kandidovat do předsednictva ČSU, vyplň prosím následující formulář, a to nejpozději do 5. 12.. Kromě svých osobních údajů napiš rovněž, kolik času můžeš ČSU věnovat. Nezapomeň také nahrát svůj strukturovaný životopis v PDF. Práce v předsednictvu České středoškolské unie je pro každého aktivního středoškoláka velmi zajímavá, jelikož přiblíží mnoho rozmanitých činností. Unie zasahuje do mediálního světa vlastními názory na vzdělávací politiku, realizuje projekty a akce (vč. kompletního projektového managementu od fundraisingu až po evaluaci), komunikuje s politiky a úředníky, rozvíjí demokratické hodnoty na školách a podporuje žákovské samosprávy. To je pouze stručný výčet spadající pod motto Zastupovat české středoškoláky a prosazovat jejich zájmy. V rámci pětičlenného týmu bys měl/a na starost dohled nad chodem organizace a jejím fungováním. Za podpory zbytku předsednictva a celého organizačního týmu pak budeš moci získávat nové zkušenosti při ostatních činnostech souvisejících s vedením mladé nestátní neziskové organizace.

Měj však prosím na paměti, že tento krok je závazný. Pečlivě si promysli, jestli opravdu máš zájem se do světa ČSU plně ponořit a věnovat jí dostatek času. Pokud bys byl/a zvolen/a, staneš se odpovědným zástupcem českých středoškoláků – práce to není snadná a vyžaduje schopnost týmové práce, ale také velké vlastní iniciativy. Volit se bude na pozice předsedy, 1. místopředsedy a členů předsednictva. V rámci volby do statutárního orgánu dostane každý z kandidátů časově ohraničený prostor na svůj volební proslov. V něm by měl kandidát obsáhnout své zkušenosti, důvody i vize a přesvědčit delegáty, aby ho zvolili.

Kandidatura – XII. republikový sněm ČSU

Registrovat si kandidaturu

Právo kandidovat a volit

Kandidovat mohou všichni členové ČSU. Právo volit ale mají pouze delegáti samospráv. Chceš-li mít zároveň volební právo, staň se delegátem svého školního parlamentu 🙂

Kandidatura

Díky svojí přihlášce budeš zařazen do seznamu kandidátů na pozice v předsednictvu.

Profil

Informace o tobě a tvé kandidatuře budou rozeslány účastníkům sněmu dopředu, aby měli možnost se předem rozhodnout ve své samosprávě.