JAKÝ JE PROBLÉM?

JAK TO CHCEME VYŘEŠIT?

  • na středních školách často žákovské parlamenty vůbec neexistují (podle dat České školní inspekce je najdeme jen na 52,7% středních škol)
  • pokud samosprávy existují, v mnoha případech nemají možnosti reálně ovlivnit dění ve škole (například proto, že jejich činnost nepodporuje vedení školy nebo nereaguje na jejich návrhy a požadavky)
  • setkáváme se také s tím, že středoškoláci neví, jaké možnosti samospráva má – že může třeba zorganizovat debatu se zajímavými hosty, promítání filmu nebo vydávat školní časopis – a tím přispět k tomu, aby byla škola pro všechny lepším místem
  • žákovská samospráva není považována za důležitého aktéra ve školním prostředí, není propojena se školskou radou
  • vnímáme jako klíčové, aby na škole fungovaly demokratické procesy – tedy aby vedení vyslyšelo a adekvátně reagovalo na požadavky nebo návrhy, které žákovská samospráva vznese – pokud se tak neděje, přispívá to k pozdější apatii a nedůvěru v demokracii
  • podrobnější úpravou práv a povinností žákovské samosprávy ve školském zákoně, tak, jak je to běžné v mnoha zemích
  • metodickou podporou žákovských samospráv ze strany MŠMT
  • organizací vlastních akcí, na kterých se zástupci žákovských parlamentů z celé ČR mohou setkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat se navzájem
  • legislativní úpravou, která by propojila školskou radu se žákovskou samosprávou (zástupce žákovské samosprávy by měl mít místo ve školské radě)
  • medializací příkladů dobré praxe

 

Líbí se ti naše návrhy? Sdílej je!

 

"Vedení školy není nakloněné tomu, aby u nás aktivně fungoval žákovský parlament. Považují to za zbytečné. "

 

"Chci mít možnost být ve škole aktivní, organizovat akce, podílet se na tom, jaká je ve škole atmosféra"

 

"Na Víkendu studentských samospráv jsem poznala lidi z ostatních parlamentů. Díky tomu vím, jak získat peníze na tisk školního časopisu a už se na to chystáme"

 

"S pár kamarády jsme se pokoušeli parlament založit, ale spolužáci ani ředitel nás zatím moc nepodpořili"

Jsi ve studentské samosprávě, nebo bys ji rád/a založil/a? Hledáš rady a tipy, jak úspěšně vést žákovský parlament?

PŘEČTI SI NAŠÍ BROŽURU O SAMOSPRÁVÁCH!