Skip to main content

Přijímací zkoušky 2024

Časová osa průběhu celého přijímacího řízení

1.–20. 2. 2024

1. kolo přihlášek

12. a 15. 4. 2024

přijímací zkoušky pro 4leté obory a nástavby

16. a 17. 4. 2024

přijímací zkoušky víceletá gymnázia

29. a 30. 4. 2024

náhradní termín pro všechny obory

15. 5. 2024

zveřejnění výsledků

19.–24. 5. 2024

2. kolo přijímacích zkoušek

Přihlášení

Vybíráte 3 obory (3 školy) dle vlastní priority pro přijetí. Pořadí po podání přihlášky nelze změnit, nic jako odvolání už neexistuje, pro změnu by bylo nutné vzdát se případného přijetí na některou ze škol a absolvovat 2. kolo.

Druhy přihlášek

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) — 4leté obory vzdělávání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) — víceletá gymnázia

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) — náhradní termín (na všechny školy a obory)

15. května 2024: zveřejnění výsledků

Místo konání zkoušek bude na některé z vašich vybraných škol. Je možné, že budete psát oba termíny zkoušek na stejné škole.

Hodnocení a kritéria

  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 min.) a z matematiky (70 min.). Maximální počet bodů z obou testů zvlášť je 50. Minimální hranici úspěšnosti určují jednotlivé školy.
  • Dalším a pro učební obory hlavním kritériem bývá hodnocení na vysvědčení ze základní školy, ale váha tohoto kritéria závisí na požadavcích jednotlivých škol.
  • Bonusovým kritériem bývá osvědčení o umístění v různých školních olympiádách a splnění jiných školou stanovených kritérií.

Více informací a odkazy