Gymnázium Nad Alejí

Kačka studuje v předposledním ročníku Gymnázia Nad Alejí v Praze. Po ukončení studia na střední škole by ráda studovala právo. K předsednictvu se přidala na X. republikovém sněmu. Kromě ČSU se věnuje středoškolské debatě z pozice národního i mezinárodního debatéra, coache, baví ji organizace školní Akademie, umění, četba a všechno, co souvisí se seberozvojem a rozšiřováním vlastních obzorů. Na českém školství jí nejvíce vadí nedostatek individuality. Vzdělání vnímá jako prostředek pro výchovu společnosti v rámci každodenního fungování, občanské angažovanosti a nástroj pro rozvoj talentu. Nesouhlasí s názorem, že je v pořádku, že škola je nuda a ráda by ze vzdělávacích institucí udělala místo, kam se studenti budou rádi vracet a vzpomínat na něj.

E-mail Twitter  Facebook

Logo ČSU