Cyrilometodějské gymnázium, základní a mateřská škola v Prostějově

Hlavním impulsem k aktivnějšímu zapojení se do veřejného dění pro mě byl vstup do městského zastupitelstva dětí a mládeže v Prostějově. Díky němu jsem se více začal zajímat o společnost, účastnit se různých politických simulací, jako např. Českého modelu amerického kongresu nebo EU-week-endu. A spolu s tím o Českou středoškolskou unii.

V České středoškolské unii působím již od jejího založení, aktivněji od léta 2012, kdy jsem vstoupil do Sekretariátu.
Mým hlavním cílem v předsednictvu je úspěšně dotáhnout projekt Ne Dabingu! a rozjet projekt, který by dal větší možnost zapojení i mimopražským středoškolákům.

E-mail Facebook  Twitter  LinkedIn

Logo ČSU