Popis:

Přednáška se v úvodní části zaměří na krátké představení v současnosti používané metody identifikace člověka pomocí DNA na základě nekódujících sekvencí. Další část přednášky pak bude věnována novým přístupům (identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže). Dále budou zmíněny i experimentálně zkoumané charakteristiky jako určení podoby (morfologie obličeje – “DNA identikit”), věku nebo výšky nositele zkoumané DNA. Popis metod a přístupů bude zaměřen především na využití při identifikaci pachatele v kriminalistice.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o placenou přednášku.

Kontakt:

e-mail: lizal@sci.muni.cz