Popis:

Maraton psaní dopisů probíhá každý rok okolo 10. prosince a pravidelně se do něj zapojují také školy. K Maratonu se můžete přidat samostatně, nebo si objednat workshop od nás. Nabízíme dva bloky, BLOK A je určený pro celou třídu, BLOK B je pro menší skupinu zájemců o organizaci akce. Můžete si objednat oba dva bloky, nebo si vybrat jen jeden.

BLOK A – Představení Maratonu, motivování studentů k zapojení se.

BLOK B – Příprava studentů na organizaci akce. BĚŽNÝ WORKSHOP: Každý blok je na 100 minut (2 vyuč. hod. + přestávka) Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice. ONLINE WORKSHOP: Každý blok 120 minut (včetně přestávek) Více informací o Maratonu psaní dopisů na www.maratonpsanidopisu.cz.

Základní informace

Možnost online i offline přednášky.

Jedná se o neplacenou přednášku.

Kontakt:

Martina Neradová

e-mail: martina.neradova@amnesty.cz