Učebna by neměla být černou skříňkou – odtajněme ji! Navrhujeme zavést na středních školách žákovské hodnocení výuky a školy.

5 důvodů pro žákovské hodnocení

  • Možnost vyjádřit se k výuce

  • Spoluzodpovědnost za vlastní vzdělávání

  • Zpětná vazba pro učitele

  • Identifikace oblastí, ve kterých by se výuka měla zlepšit

  • Možnost zařadit i otázky týkající se prostředí školy (např. šikana)

Česká středoškolská unie dlouhodobě prosazuje větší míru spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání a partnerský vztah žák – učitel. Na základě toho navrhujeme i zavedení žákovského hodnocení učitelů a výuky na středních školách.

Mnoho studií (viz níže) ukazuje, že žáci jsou schopni učitele ohodnotit objektivně, a pokud dostanou možnost vyjádřit se k podobě výuky, berou ji zodpovědně. Setkali jsme se s četnými příklady dobré praxe jak v zahraničí, tak u nás.

Žákovské hodnocení podle nás dává žákům možnost vyjádřit se ke svému vzdělání, posiluje důvěru mezi žákem a učitelem a může přinést cenné podněty pro zlepšení výuky či prostředí školy.

Aby žákovské hodnocení bylo bráno v potaz a nebylo pouhou formalitou, navrhli jsme na jaře 2017 jeho implementaci do novely zákona o pedagogických pracovnících jako doplňkové kritérium pro přechod do vyššího kariérního stupně a jako podklad pro sestavování osobního plánu profesního rozvoje každého pedagoga. Naše snaha ovšem narazila na odpor MŠMT i mnohých učitelů, chceme se tedy soustředit na podporu žákovského hodnocení jinou cestou – osvětou a propagací dobré praxe.

Dotazníky určené k získávání žákovské zpětné vazby musí být podle nás sestavené z otázek, na které mohou žáci jednoznačně a objektivně odpovědět, tak aby nedocházelo ke zkreslování odpovědí na základě subjektivního názoru na učitele. Příklad dobře sestaveného dotazníku najdete v našem podkladu.

Odtajni nám svoji učebnu

Napiš nám, jaký je tvůj učitel! Nejlepší popisy zveřejníme na našem Facebooku.

Můj učitel , ale nikdy se to nedozvěděl. Žákovským hodnocením to můžu změnit.