Níže si můžete procházet seznam našich delegátů, resp. jejich škol a zastoupených žákovských samospráv v České středoškolské unii. Seznam je dostupný pouze pro ostatní delegáty.

[upme_private allowed_roles=delegovany][upme_search filters=first_name,last_name,del_nazev,del_kraj fields=first_name,last_name,skola,del_kraj,sep_del,del_nazev,del_prez,del_stanovy,del_mail,del_fb operator=OR show_combined_search=no upme_search users_are_called=’mezi delegovanými samosprávami’] [upme group=all role=delegovany view=first_name,last_name,skola,del_kraj,sep_del,del_nazev,del_prez,del_stanovy,del_mail,del_fb users_per_page=15][/upme_private]